English

Familjeskolans handbok

Guider och handböcker

€27.00

Product description

Boken hjälper dig att förhålla dig till ditt barn på ett nytt sätt och lär dig att förstå och handleda hens beteende. I handboken lär du dig förstå orsaker till att barnet beter sig utmanande, lär dig mer om relationen mellan barn och förälder och en lyckad växelverkan. Boken innehåller också praktiska övningar. Den kan användas som en självständig guide eller som en del av Familjeskolans verksamhet.

Familjeskolans handbok - Praktisk handledning för föräldrar Barnavårdsföreningen 2019 / Kuosmanen, Kurkio, Mahlberg, Ruoho-Pettersson, Serenius-Sirve (red.) 142 s. Waasa Graphics Oy, Vasa 2019

Barnavårdsföreningen - Webbshop / Verkkokauppa