English

Vi i klassen - handbok

Guider och handböcker

€15.00

Product description

Vi i klassen – för ökat välbefinnande och bättre trivsel Barnavårdsföreningen, STEA 2019

Handboken finns till för att skapa en trivsammare skolvardag för både barn och vuxna. Handboken kan användas för att förstärka grupp-sammanhållningen i en redan fungerande grupp. Den är också ett bra redskap för att lösa problem och öka trivseln i utmanande klasser och förskolegrupper.

Handboken utgår från att bemöta barnen på ett positivt sätt. Boken presenterar olika förhållningssätt och metoder och bjuder på många praktiska övningar. Allt detta för att öka trivsel och välmående i klassen.

Vi i klassen – handboken bygger på Barnavårdsföreningens mångåriga erfarenhet av att jobba i skolor och förskolor. Handboken riktar sig skol- och förskolepersonal.

Kom ihåg att lägga till en extra postavgift för boken (5 euro), postavgiften blir då totalt 10 euro.

Barnavårdsföreningen - Webbshop / Verkkokauppa