English

Vi i klassen -kort

Guider och handböcker

€25.00

Product description

Vi i klassen-korten kan användas i barngrupper i förskolor och lågklasser. Syftet med korten är att genom enkla och roliga övningar stärka trivseln i gruppen och diskutera temaområdena lära känna, känslor, respekt, samarbete, självkänsla och lugn och arbetsro. Korten kan användas i hela klassen eller i mindre grupper.

Korten är märkta med ! och ?. Korten märkta med ! är utmaningar och ? frågor. Frågorna kan antingen bara besvaras av eleven som får kortet, turvis av hela klassen eller som gemensam diskussion. En del av utmaningarna är riktade till hela klassen, andra görs par- eller gruppvis eller av eleven som drar kortet.

Korten kan användas under en hel lektion eller t.ex. i slutet på en lektion. Eleverna kan turvis få dra kort eller så kan ledaren välja kort.

Barnavårdsföreningen - Webbshop / Verkkokauppa