Privacy Policy for Osta suoraan asentajalta!
 1. Rekisterinpitäjä: Nimi: Silvonen Solutions Oy Y-tunnus: 2446940-1 Osoite: PL 242 Postinumero: 20101 Postitoimipaikka: Turku

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Nimi: Silvonen Henrik Sähköposti: henkka@asentajasilvonen.fi Puhelinnumero: 040-1419695

 3. Rekisterin käyttötarkoitus : Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilausten täyttämiseen ja yhteydenottoihin sekä laskutuksessa kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi.

 4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun

 5. Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, asennusosoite, muut asennukseen liittyvät tiedot

 6. Tietojen säilytysaika: Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan tilauksen täyttämiseen sekä kirjanpitolain mukaiseen tositteiden säilyttämiseen

 7. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiltä itseltään asiakasyhteydenoton ja tilauksen yhteydessä sekä yrityksen toimeksiantajilta asennustoimeksiannon tullessa kolmannelta taholta

 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman henkilön omaa suostumusta.

 9. Evästeiden (cookies) käyttö: Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 10. Rekisterin suojaus: Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 11. Automaattinen päätöksenteko: Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 12. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Yhteydenotto-osoite rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi on henkka@asentajasilvonen.fi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Merchant info
Osta suoraan asentajalta!
henkka@asentajasilvonen.fi
Business ID: 2446940-1
VAT ID: FI24469401