Privacy Policy for Tmi Jälki Käteen
 1. Rekisterinpitäjä Tmi Jälki Käteen Kuukanpolku 1 c as 1 41230 Uurainen p. 045 110 79 12
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Maarit Rokkamäki maarit.rokkis@outlook.com p. 045 110 79 12 puh.

 3. Rekisterin nimi Tmi Jälki Käteen verkkokauppa

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja kerätään verkkokaupan tilauksiin liittyen, jotta tilaukset voidaan toimittaa tai jos tilauksissa on epäselvyyksiä tai tilattua tuotetta ei ole juuri sillä hetkellä varastossa.

 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot: Nimi Sähköpostiosoite Osoite Puhelinnumero

 6. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään 12kk.

 7. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan tilaajalta itseltään.

 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tmi Jälki Käteen ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä. Tiedot ovat suojattu salasanalla. Vain Tmi Jälki Käteen yhteyshenkilö pääsee tarkastelemaan tietoja.

 10. Tarkastusoikeus Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.
Merchant info

Tmi Jälki Käteen

maarit.rokkis@outlook.com
Business ID: 2702061-8
VAT ID: FI27020618