Privacy Policy for Teatteri Tuike

1 REKISTERINPITÄJÄ

Teatteriyhdistys Tuike ry, Y-tunnus: Osoite: Viertolantie 2-4b, 00730 Helsinki

2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sähköpostiosoite: info@teatterituike.fi

3 REKISTERIN NIMI

Teatteri Tuikkeen asiakasrekisteri

4 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja Teatteri Tuikkeen tilaisuuksiin ja/tai rekisteröitynyt Teatteri Tuikkeen uutiskirjeen tilaajaksi ja/tai osallistunut markkinointikampanjoihin.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teatteri Tuikkeen ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

  • pääsylippujen toimittaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
  • asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
  • suoramarkkinointiin
  • asiakasviestintään

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

henkilön etu- ja sukunimi sähköpostiosoite puhelinnumero

Tietoja kerätään ostettaessa/varattaessa pääsylippuja ilmoittautuessa sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi

7 TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytämme Teatteri Tuikkeen asiakasrekisterissä kunnes henkilö itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois listalta tai kunnes muutoin huomataan tietojen vanhentuminen.

Lipun varaamisen tai ostamisen yhteydessä kerättyjen tietojen säilytyksestä kerrotaan lippukaupan tietosuojaselosteessa.

8 KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KÄYTTÄMINEN

Teatteri Tuike käyttää lipunmyyntinsä ja lippuvaraustensa toteuttamiseen Holvin palveluja.

9 TIETOJEN KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Teatteri Tuike käyttää yhdysvaltalaista MailChimpia uutiskirjeen lähettämiseen.

10 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat Teatteri Tuikkeella käsitellä vain henkilöt joiden tehtävään se kuuluu, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

11 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.

Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.

Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.

Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo että Teatteri Tuike ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Teatteri Tuike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietosuojaselostus on päivitetty 26.11.2020 Teatteriyhdistys Tuike ry

Merchant info

Teatteri Tuike