Privacy Policy for Savon Lihamestari Oy - Kuopion Kuivin Liha - Verkkokauppa

Savon lihamestari Oy Tietosuojaseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä Savon Lihamestari Oy (3339559-8), yhteyshenkilö Petri Miettinen. Savon Lihamestari Oy Matkusniemenkatu 5 A14, 70840 Kuopio 044-9792290 petri@savonlihamestari.fi

2. Rekisteri

Savon Lihamestari Oy asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttö

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot Tunnistamistiedot, kuten nimi, yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Laskutustiedot, ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot. Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite.

4. Henkilötietojen käytetään

-Asiakkuuden ylläpitämiseen -Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin -Savon Lihamestari Oy toiminnan ja palveluiden kehittämiseen -Asiakaskokemuksen parantamiseen -Väärinkäytösten estämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Savon Lihamestari Oy väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se asiakassuhteen hoitoon on tarpeellista. Henkilötietojen säilyttämistä arvioidaan vuosittain, eikä niitä käytetä ulkoisiin tarkoituksiin. Asiakastietoja säilytetään myös kirjanpidollisia tarkoituksia varten vain niin kauan kuin tarpeellista, kuitenkin enintään viisi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asiakassuhteen hoitaminen tai tilauskäytännöt sitä erikseen vaadi. Rekisteröityjä henkilötietoja ei siirretä missään tilanteessa kotimaan ulkopuolelle.

6.Rekisteröidyn oikeudet

-Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös teitä koskevista henkilötiedoista. -Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. -Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Merchant info
Savon Lihamestari Oy - Kuopion Kuivin Liha - Verkkokauppa
petri@savonlihamestari.fi
Business ID: 3339559-8
VAT ID: FI33395598