Privacy Policy for Saagelin kirjakauppa

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä: Saageli kustannus, PL 55, 02321 Espoo,

  2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: info@saagelikustannus.fi

  3. Rekisterin nimi: Saageli kustannuksen asiakasrekisteri.

  4. Rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käytetään tuotteiden lähettämiseen, laskutukseen, tarvittaessa maksujen perimiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Asiakas voi tarvittaessa ilmoittaa, ettei halua suoramarkkinointia (info@saagelikustannus.com)

  5. Rekisterissä olevat tiedot asiakkaasta:

  6. Asiakkaan nimi, yhteystiedot, osto- ja maksutiedot, suoramarkkinoinnin kielto/salliminen

  7. Tieto rekisteriin: Tuotetilauksista ja mahdollisista Saagelin kilpailuista kerätään asiakastietoja rekisteriin. Asiakas voi tiedustella omia tietojaan ja ilmoittaa omien tietojensa poistamisesta osoiteeseen: info@saagelikustannus.com

  8. Tietojen luovutus: Saageli kustannus luovuttaa asiakastietoja liittyen asiakassuhteen hoitamiseen vain tarvittaville yhteistyötahoille (esim. Holvi- kauppa ja Posti)

  9. Rekisterin suojauksen periaate: Rekisteri on suojattu normaaleilla yritystoiminnan tavoilla, mm. salasanoilla. Yrityksen toimitiloissa on myös hälytysjärjstelmät.

Merchant info
Saagelin kirjakauppa
elina.futurist@gmail.com
Business ID: 2157036-0
VAT ID: FI21570360