Privacy Policy for Rsyke lippukauppa

Tietosuojaseloste -Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö.

Rekisterinpitäjä: Rsyke ry, rekisterinumero 185.138 Yhteyshenkilö: taloudenhoitaja rsyke.ry@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen verkkokaupassa asioineiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Rsyke ry:n verkkokaupassa asioivien asiakasrekisteri. Henkilötietoja tarvitaan tuotteet toimittamiseen. Jäsennyyden verkkokaupasta ostaneiden oston yhteydessä ilmoittamattiedot siirretään Rsyke ry:n jäsenrekisteriin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään asiakkaan antamat nimi, -osoite, puhelinnumero ja sähköpostitiedot. Näitä tietoja käsitellään ainoastaan tilauksen toimittamisen vaatimalla laajuudella.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti muodossa oleva henkilörekisteri on tallennettu Holvi-verkkokauppaan ja suojattu. Verkkokauppaan on pääsy vain yhdistyksen rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei koskaan siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.

  1. Profilointi ja suoramarkkinointi Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelyä rekisteröityjen automaattista profilointia. Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelyä rekisteröityjen suoramarkkinointia.
  2. Rekisteröityjen oikeudet Rekisteröidyillä on lähtökohtaisesti oikeudet soveltuvan tietoturvalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: saada tieto henkilötietojensa käsittelystä saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä vaatia henkilötietojensa poistamista peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
  3. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
  4. Yhteydenotot Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen rsyke.ry@gmail.com
  5. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Merchant info

Rsyke lippukauppa