Privacy Policy for Rentoudentilaan

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Päivitetty 29.6.2023.

  1. Rekisterinpitäjä Rentoudentilaan Hermoratahieroja Aila Keränen Nulusniementie 61, 99300 Muonio Y-tunnus 2705115-8 info@rentoudentilaan.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Hermoratahieroja Aila Keränen Nulusniementie 61, 99300 Muonio puh. 045-3508201

Rekisterin nimi: Rentoudentilaan Aila Keräsen asiakasrekisteri

  1. Rekisteröidyt Hieronta- ja hoitoasiakkaat, TRE-ohjausasiakkaat, sähköpostilistalle liittyneet

  2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: asiakkaiden käyntien ajanvaraukseen, laskutukseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen liittyen.

  1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, maa, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä anatamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa. Ryhmätapahtumiin ilmoittautuessa asiakkaalta kysytään hoitotarpeista, joihin hän on voi halutessaan vastata, tämä myös tallentuu.

  1. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen keranenak@gmail.com tai puh. 0453508201.

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamani henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelen poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistan tiedot tai ilmoitan perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle tai kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  1. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

Yhteydenotot jäävät sähköpostiin. Asiakas on itse vastuussa mikäli lähestyy sosiaalisen median kautta varatakseen aikaa hierontaan. Sosiaalisen median kanavat keräävät ja tietämättämme tallentavat viestejä omiin tarkoituksiinsa. 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään luovuteta/siirretä EU:n ulkopuolelle.

Luovutan henkilötietoja maksupalveluyhteistyökumppanille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.

  1. Henkilötietojen käsittelijä Hermoratahieroja Aila Keränen

  2. Muutokset rekisteriselosteeseen Henkilötietojen käsittely Hermoratahieroja Aila Keräsen yrityksessä saattavat muuttua ja muutoksista johtuen asiakkaiden on hyvä ajoittain tutustua tietosuoja-asetuksen mukaiseen rekisterioselosteeseen osoitteessa www.rentoudentilaan.fi tai Holvin verkkokaupassa: https://holvi.com/shop/QQcHT0Rentoudentilaan/

Merchant info
Rentoudentilaan
keranenak@gmail.com
Business ID: 2705115-8
VAT ID: FI27051158