English

Johdatus Palvelumuotoilu & Lego© Serious Play©, 23.8.22, 4h

€89.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

All inclusive - Tämä tuote sisältää 2 x Lego© Serious Play© Windows Explorer Bag -tuotetta. Tämä tuote saatavilla 15.8. saakka.

Haluatko oppia rakentamaan uusia palveluja soveltaen palvelumuotoilua ja Lego© Serious Playtä© ? Tässä ainutlaatuisessa, virtuaalisessa, 4 tunnin työpajassa opit peroaatteita uusia tekniikoita, kuinka osallistaa asiakas ja henkilöstö uuden tai paremman palvelun rakentamiseen käyttäen palvelumuotoilua ja Lego© Serious Playtä© (LSP). Opit myös, miten saavutat autenttisen, syvällisen yhteyden etätyöpajassa ja yhdistät emotionaalisen ja rationaalisen ajattelun. Aiheesta on tarjolla myös 4 h jatkotyöpaja ja 2 päivän lähityöpaja (6-7.10. 2022, Helsinki).

Lego© Serious Play© on fasilitoitu ongelmanratkaisumenetelmä, ja se auttaa sinua järjestämään 100/100 (100% osallistavia) -tapaamisia ja luovia ongelmanratkaisutyöpajoja.

Aika ja kesto

23.8.2022, 15-19, yhteensä 4h

Paikka

@ZOOM

Kenen kannattaa osallistua ?

Työpajaan osallistuaksesi et tarvitse pohjatietoa palvelumuotoilusta tai Lego© Serious Playstä©. Kuka tahansa, kenellä on mielenkiintoa oppia tai syventää ymmärrystään palvelumuotoilussa ja/tai Lego© Serious Playssä© voivat osallistua työpajaan. Erityisesti niille, jotka haluavat kehittää yhteiskehittämis-, palvelumuotoilu-, konseptin kehittämis-, tuotekehitys-, asiakasymmärrys- ja tutkimustaitojaan, työpajaa suositellaan lämpimästi.

Miksi kannattaa osallistua - työpajan hyödyt:

-Perusteet ja uudet tekniikat Lego© Serious Playn© soveltamiseksi palvelumuotoilussa ja kehittämistyössä
-Kuinka saat osallistujat sitoutumaan 100% etätyöpajaan, emotionaalisesti & rationaalisesti
-Perusteet ymmärtää miten Lego© Serious Playtä© voidaan käyttää palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
-Perusteet, kuinka rakentaa asiakasymmärrystä ja tehdä laadullista tutkimusta Lego© Serious Playn© avulla
-Perusteet kuinka rakentaa kokemusprototyyppejä Lego© Serious Playn© avulla

Työpajaan sisältyy:

-Työpajamateriaali
-Mahdollisuus ilmoittautua 4h jatkovalmennukseen -Mahdollisuus ilmoittautua alennushintaan 2-päivän jatkokoulutukseen

Työpajaan tarvitset:

-Rauhallisen tilan, toimivan verkkoyhteyden, webkameralla, mikrofonilla varustetun tietokoneen, sekä kameralla varustetun älypuhelimen
-Legotarvikkeet, 2x Lego© Serious Play© Windows Explorer Kit sisältyy työpajaan, postitus rekisteröinnin jälkeen annettuun osoitteeseen

Ohjelma

21.4.22 15-19

14.45 Tekninen Check-in
15.00 Tervetuloa - Check-In
15.15 Johdatus palvelumuotoiluun ja Lego© Serious Play© -menetelmään, skills building
16.30 Tauko
17.00 Kuinka saat osallistujat sitoutumaan 100% etätyöpajaan ?
Asiakasymmärryksen rakentaminen, laadullinen tutkimus LSP:n avulla
17.45 Kokemusprototyyppien rakentaminen LSP:n avulla
18.30 Reflektio, Takeaway ja Check-out 19.00 Työpajan päätös

##### Fasilitaattori
FL Juha Ruuska, Service Design Strategist, Senior Team Coach, Senior Lecturer ja Certified LEGO© SERIOUS PLAY© facilitator and materials

Juhalla on pitkä, kansainvälinen kokemus palvelumuotoilu- fasilitointi-, valmennus- ja tutkimusprosessien vetämisestä sekä Lego© Serious Playn© käyttämisestä kehittämistyössä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Juha on myös toteuttanut etnografista ja laadullista tutkimusta soveltaen Lego© Serious Play©tä ensimmäisenä Suomessa.

Syksyllä 2019 Juha toteutti Helsingissä 2-päiväisen työpajan Service Design Thinking with Lego© Serious Play argentiinalaisen Master Trainer Lucio Marguliksen (kts. (http://www.juegoserio.com) kanssa, johon osallistui monipuolisesti kehittäjiä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Työpaja oli menestys, ja keväästä 2021 alkaen on mahdollista osallistua 8 tai 16 tunnin suomen/englanninkielisiin live-työpajoihin virtuaalisesti.

#####Yhteys / lisätiedot
Juha Ruuska, juha.ruuska@pittala.fi, +358 500 931 350

Työpajan kieli: Suomi

Ilmoittaudu nyt, paikkoja on rajoitetusti !

Rekisteröitymisehdot

kts. Kaupan yleiset ehdot

Pittala