Privacy Policy for PS, voikaa hyvin

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä PS, voikaa hyvin Y-tunnus 2880438-5 Päivi Saukkonen paivi@spvoikaahyvin.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään työ-ja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, palvelujen tarjoamiseen, toimintaan, markkinointiin ja kehittämiseen sekä laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten edellyttämissä tarkoituksissa. Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn ( jäljempänä “asiakas” ) välisestä suhteesta.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilötiedot ensisijaisesti asiakkaalta joko suullisesti tai kirjallisesti. Rekisterin tietosisältö minimissään:

  • etu- ja sukunimi
  • osoitetieto
  • sähköposti ja/tai puhelinnumero Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan erillisellä suostumuksella antamia tietoja liittyen asiakkuuteen, kuten:
  • terveystiedot Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa, joko lisäpalvelun tuottamiseen tai luottopäätösten tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneille omaan käyttöön, paitsi luottohakemusten, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Asiakkaan tietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin se on tarpeen kirjanpitolainsäädännön ja tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista niiltä osin kuin se lainsäädännön puitteissa on mahdollista. Asiakkaalla on myös oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle sekä oikeus tehdä valitus viranomaisille mikäli katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Muutokset tietosuoja selosteeseen

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuoja selostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Merchant info
PS, voikaa hyvin
paivi@psvoikaahyvin.fi
Business ID: 2880438-5
VAT ID: FI28804385