Privacy Policy for Opinpuu shop

TIETOJEN KERÄÄMINEN: Keräämme asiakkaistamme ostotietoja, jotta pystymme tarjoamaan parempaa palvelua ja kehittämään verkkokauppaamme. Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen teon yhteydessä.

REKISTERIN PITÄJÄ: Holvi verkkokauppa / Tmi Opinpuu

Yhteyshenkilö: Juha Tiensuu, opinpuu@gmail.com, Vehkataival 12, 80220 Joensuu, puh. 0503761684

REKISTERIN NIMI: Opinpuu verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: Tilauksen käsittely, laskutus, asiakas- ja palvelusuhteen hoito, markkinointiviestintä, ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Asiakastietojamme säilytetään Holvi verkkokaupan suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Holvin ja Tmi Opinpuun työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia omiin tietoihinsa muutoksia. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan:Tmi Opinpuu, Juha Tiensuu (opinpuu@gmail.com)

Evästeitä käytetään verkkokaupassa palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Merchant info
Opinpuu shop