Privacy Policy for Shop - Johanna Blomqvist

Privacy Policy Energiavuo / www.johannablomqvist.com

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä Energiavuo (Y-tunnus: 2509223-9) Saarenmaankatu 4 A 13, 00980 Helsinki

Rekisteriä hoitava henkilö Johanna Blomqvist, energiavuo@gmail.com

Rekisterin nimi Energiavuon asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitämisen peruste Henkilö on rekisteröitynyt Energiavuo (myöhemmin EV) (www.johannablomqvist.com) tai Mindstream Publishing (myöhemmin MP) asiakkaaksi, ostanut yrityksiltä, niiden verkkokaupoista tai verkkopalveluista tavaraa ja/tai palveluita, osallistunut em. yritysten järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan tai on tilannut em. yritysten uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakasviestien postittaminen, yritysten palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotosta ilmoittaminen, markkinointi ja suoramarkkinointi ellei asiakas sitä erikseen ole kieltänyt.

Tietoja voidaan käyttää EV:n ja MP:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää yritysten omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. EV ja MP saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan EV:n ja MP:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

Rekisterissä olevat tiedot Asiakasrekisterin sisältämät tiedot: -Asiakkaan nimi -Sähköpostiosoite -Osoite (laskutus) -Puhelinnumero (verkkotilaukset) -Asiakkaan itsensä antamat tiedot EV:n ja MP:n koulutuksissa, tunneilla, hoitojen yhteydessä tai muussa asiakassuhteessa, esim. verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Asiakas on oikeutettu koska tahansa ja ilman erityistä perustetta pyytämään tietojensa poistamista rekisteristä ja rekisterinhoitaja tekee sen viipymättä.

Sähköinen aineisto -asiakasrekisteri säilytetään salasanan takana asianmukaisessa sähköisessä ympäristössä. Salasanan kautta aineistoon pääsy on vain rekisterinhoitajalla.

Mahdollinen manuaalinen aineisto - mikäli manuaalista aineistoa on, tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietojen luovutus Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan EV:n ja MP:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yritysten ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole EV:n tai MP:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä EV:n tai MP:n toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen energiavuo@gmail.com. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

Tietojen säilytysaika EV ja MP säilyttävät tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen EV ja MP kehittävät palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättävät oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja tieto mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen. Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen energiavuo@gmail.com. Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä sähköpostiosoitteeseen.

Merchant info
Shop - Johanna Blomqvist
info@johannablomqvist.com
Business ID: 2509223-9
VAT ID: FI25092239