English

Marita Karlsson - Ljus mörker färg - att måla transparent

€25.00

1 in stock
Product description

Det centrala i ljus-mörker-färgmåleriet är frågan om mörkrets och ljusets rörelse och hur färgen atmosfäriskt uppstår i detta spänningsfält. Att fråga efter färgens väsen förutsätter ett nytt tänkande. Det nya är en omställning i uppfattningen av det måleriska. Och att detta har en direkt koppling till människans tanke, känsla och vilja. Skiktmålning/Veil painting är ännu en ganska okänd målningsteknik.

Marita Karlsson, som är konstnär, konstpedagog och journalist, har studerat Veil painting sedan 1985 såväl i Tyskland som Holland. Hon leder konstkurser i Finland och utomlands och ställer regelbundet ut sina målningar i egna och gemensamma utställningar.

Det som främst inspirerar Marita Karlsson är den brittisk-holländska konstnären och målningsterapeuten LianeCollot d´Herbois.

Hur målar jag? Inte: vad målar jag? Hur försöka fånga det levande? Vad är mörker,ljus och färg? Vilka gester gör färgen, ljuset?

Luckan Raseborg