English

Perhevalmennus (5 tapaamista)

Valmennukset

€333.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Perhevalmennus sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheen sisällä koetaan esimerkiksi vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Perhevalmennus räätälöidään aina perheen tarpeiden mukaan ja se sisältää sekä tunne- että vuorovaikutustaitojen vahvistamista lasten omista kiinnostuksen kohteista lähtien. Perhevalmennuksissa hyödynnän kokemustani lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä opettajan ja tunnetaito-ohjaajan koulutustani.

Perhevalmennuksesta saatte konkreettisia välineitä arjen tueksi. Valmennus rakennetaan aina teidän perheenne tarpeista käsin ja asioista harjoitellaan lasten yksilöllisistä tarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Perhevalmennuksen tavoitteena on toimiva, yhteen hiileen puhaltava perhe, jossa kaikien tarpeet saavat tulla kuulluiksi.

Perhevalmennus sisältää yhteensä viisi tapaamista, sekä tapaamisten ulkopuolella tehtävän suunnittelutyön. Matkat sisältyvät hintaan Helsingin alueella.

Sisältö:

30 minuutin alkukeskustelun vanhempien kanssa, jossa kartoitetaan perheenne tarpeet 2 x 60 minuuttia lasten kanssa toimimista ja ohjaamista 2 x 30 minuutin keskustelu vanhempien kanssa ohjauskertojen jälkeen (Kesto yhteensä 3,5 tuntia).

Perhevalmennus voidaan vähentää kotitalousvähennyksenä!

Jemmanen