Privacy Policy for Jemmanen

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Jemmanen tmi Y-tunnus: 1938991-7 Osoite: Ilotulitustie 8 D 31, 00930 Helsinki Sähköpostiosoite: posti.jemmanen@gmail.com Puhelinnumero: 0451105084

#####REKISTERIN VASTUUHENKILÖ Nimi: Emma Nikkanen Osoite: Ilotulitustie 8 D 31, 00930 Helsinki Sähköpostiosoite: posti.jemmanen@gmail.com Puhelinnumero: 0451105084

#####REKISTERIN NIMI Jemmanen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

#####HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Jemmanen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Jemmanen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

#####REKISTERIN TIETORYHMISTÄ Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

#####SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

#####SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

#####REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

#####REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Jemmanen.

Merchant info

Jemmanen

posti.jemmanen@gmail.com
Business ID: 1938991-7
VAT ID: FI19389917