Privacy Policy for Jalka-ja Suolahoitola Salkkarin verkkokauppa

Tietosuojaseloste 18.6.2020

Rekisterinpitäjä: Jalka- ja Suolahoitola Salkkari tmi Riitta Paju, Harjuntie 35, 31400 Somero riitta(a)salkkari.com

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat – yrityksemme – sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi: – sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) – oikeus vastustaa käsittelyä – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Merchant info
Jalka-ja Suolahoitola Salkkarin verkkokauppa
riitta@salkkari.com
Business ID: 2120525-9
VAT ID: 2120525-9