Privacy Policy for Hilma-Marian

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Ilona Decon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.5.2018. Viimeisin muutos 19.12.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Ilona Deco, Peräalhontie 33, 29350 Palus Muut yhteystiedot info@ilonadeco.fi

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Anne Kankaanpää, 29350 Palus, 2277771-8, info@ilonadeco.fi, 0451283605

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli ja asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja

toimitustapa sekä muu mahdollinen tilauksen hoidon yhteydessä käyty kommunikaatio.

Verkkokaupan käytöstä kerätään myös teknistä tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai –kaupunki (kaupassa käytössä maarajaus = Suomi), käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, käytetty selain (esim. tekniikan diagnostiikkaa varten) . Sivustomme myös käyttää evästeitä käyttömukavuuden parantamiseen ja toiminnallisuuteen. Voit poistaa selaimeltasi evästeiden käytön, mutta saattaa olla ettei kaikki toiminnot (kuten ostoskori) toimitarkoitetulla tavalla.

Rekisteriin talletetut tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja asiakkaan käyttämistä laitteista ja palveluista teknisesti (kuten esim. edellä mainittu IP-osoite yms)

Tietojasi käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterinkäyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi. Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi (esim. Posti, Schenker, Matkahuolto, Checkout, Holvi). Muihin kuin suoraan asiakassuhteen ja tilausten hoitamiseen liittymättömille tahoille emme tietoja luovuta, kuin perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. viranomaiset).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Manuaalinen aineisto minimoidaan ja hävitetään, kun on saatettu digitaaliseen muotoon. Sähköinen aineisto sijaitsee erittäin suojatuilla (SSL) palvelimilla Suomessa.

Henkilötietoihin on pääsy vain henkilökunnalla, joka tietoa työtehtäviensä hoitoon tarvitsevat (esim. tilausten keräys ja postitus) ja verkkokaupan tekniikan tarjoajalla erityisestä syystä rekisterinpitäjän pyynnöstä (esim vika- tai virhetilanteenhoitaminen)

Verkkokaupan tekniikan tarjoaja huolehtii sopimuksen mukaan varmuuskopioinnista ja mahdollisesta palauttamisesta.

Ilmoitamme viranomaisille ja asiakkaalle mahdollisista ja havaituista tietoturvaloukkauksista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaana Sinulla on tarkistusoikeus (voit pyytää nähtäville kerätyt tiedot), oikaisuoikeus (pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot), oikeus peruuttaa suostumus (esim. uutiskirjeen lähettämislupa) ja poisto-oikeus (pyytää poistamaan kerätyt tiedot siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Esim. kirjanpitolain mukaisia dokumentteja ei voi poistaa). Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoituksella vahvistettuna.

Merchant info
Hilma-Marian
info@ilonadeco.fi
Business ID: 2277771-8
VAT ID: FI22777718