Privacy Policy for Tmi Kuivalainen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Tmi Kuivalainen y-tunnus 1539586-9 Kauppatie 6, 82900 Ilomantsi, 0400 240064/0407241724 tmikuivalainen@gmail.com

Mitä tietoja minusta kerätään?

Kerrottaampa nyt ensinnähhii semmossii uutissii, että myö luppaamma jotta viärriin kässiin ei siun tiiot jouvvu ja myö ei niitä mitennii urkita sen enemppee, käytämmä vuan mihin tarvviimmo eli tillauksen siulle lähettämisseen ja ommaan seurroonttiin, että käypkö se kauppa vaeko ei. Eli emme jakele tietojasi eteenpäin, käytämme niitä vain välttämättömiin, eli kaupan käyntiin niinkuin kasvokkain olisimma.

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

<pre>Asiakassuhteen hoitamiseen Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin Tilastollisiin tarkoituksiin </pre>

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

<pre>Tarkistusoikeus Oikaisuoikeus Oikeus peruuttaa suostumus Poisto-oikeus </pre>
Merchant info
Tmi Kuivalainen
tmikuivalainen@gmail.com
Business ID: 1539586-9
VAT ID: 1539586-9