Privacy Policy for Alisa Designs - Handmade with Love

Tietosuojaseloste: Alisa designsin verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri

Tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) 8.2.2020

Rekisterinpitäjä: Alisa designs (3094291-2) Täkytie 4 90550 OULU alisa.designs(at)gmail.com 040 7565 015

Rekisterinpitäjän edustaja: Anna-Liisa Lämsä, annaliisa.lamsa(at)gmail.com, 040 7565 015

Rekisterin ja sen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterin tarkoituksena on vastaanottaa verkkokauppatilauksia, joiden perusteella asiakkaalle voidaan toimittaa hänen tilaamansa Alisa designsin tuotteet sekä laskuttaa asiakasta näistä tuotteista. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Alisa designsin tuotteiden markkinointiin, mikäli asiakkaalta on saatu suostumus tähän.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta edelleen eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika: tietoja säilytetään asiakasrekisterissä kaksi vuotta.

Tekniset ja hallinnolliset suojaustoimet: Rekisterin tietojen suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, laitteiden tekniseen suojaukseen, ja tietoliikenteen suojaukseen. Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja tunnistautumisen varmentamiseen mobiilivarmenteella. Tietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet: - Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä rekisteriin sisältyy. - Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. - Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista tilaus- ja asiakasrekisteristä. - Rekisteröity voi tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle. - Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Merchant info
Alisa Designs - Handmade with Love
anna-liisa@alisadesigns.fi
Business ID: 3094291-2
VAT ID: 3094291-2