English

Helahoito Nettikonsultointi 7+3 Askelta

Nettikonsultointipaketit

€4,340.00

Incl. VAT 24.00% Sold out
Includes a digital download
Report content
Product description

HUOM! HINTA ARVONLISÄVEROLLINEN!

Konsultoinnin kesto on 2 tuntia, kerran viikossa, 15+6 viikon ajan. Jokainen osio sisältää oman työkirjan, joka täytetään ennen konsultointia ja lähetetään kaksi päivää ennen konsultointia sähköpostitse minulle. Konsultoinnissa käymme yhdessä läpi kunkin osion ja mietimme ratkaisut ja suunnitelman kuhunkin kohtaan. Työkirjojen lisäksi konsultointiin sisältyy:

Viikkosuunnittelutyökalu, joka edesauttaa tehokkaan työviikon suunnittelua ja organisointia.

Asiakaskortit, joiden avulla määrittelemme asiakasprofiilit.

Nettisivujen ja myyntikanavien analysointi.

Palvelupolkutyökalu, jonka avulla määrittelemme mitä asiakas kohtaa yrityksen myynnin eri vaiheissa.

Mahdollisten kumppaneiden kartoitus toiminnan tehostamiseksi.

Budjetointityökalu ja lisämyyntisuunnittelu.

Yhden päivän (7,5h) konsultointi/liikkeenlaitto asiakasyrityksen tiloissa.

Excel-pohjainen laskentatyökalu.

Excel-pohjainen Sisäänostotyökalu.

Otan Helahoitokonsultointiin YHDEN uuden asiakkaan kuukaudessa.

Helahoito Nettikonsultointi lähtee liikkeelle alkukartoituksesta. Mikä on yrityksen tämän hetkinen tilanne ja laaditaan tavoitetilanne eli päämäärä. Tutustutaan viikkosuunnittelutyökaluun.

1.Askel: Kulurakenne+Ansaintamalli Ensimmäisessä askeleessa selvitämme yrityksen kulurakenteen ja ansaintamallin. Mistä liiketoiminnan kulut koostuvat? Mitkä ovat merkittävimmät kulut yrityksen liiketoimintamallissa? Mitkä ydinprosessit ovat yritykselle kalleimpia? Mitä yrityksen kuluja voidaan karsia?

Selvitämme mistä yrityksen tulot koostuvat. Mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan? Mitä he tällä hetkellä maksavat? Kuinka he tällä hetkellä maksavat? Miten he mieluiten maksaisivat? Kuinka paljon eri arvoketjun osat tuovat kokonaistuloksesta?

Käymme läpi taseen ja tuloslaskelman.

Lopputulos: Yrityksesi kulurakenne on selvillä, turhat kulut on huomioitu ja suunnitelma niiden karsimiseksi on tehty. Ansaintamalli on selkeä ja suunnitelmallinen.

2.Askel: Myyntitavoitteet/Budjetointi Laaditaan budjetti ja myyntitavoitteet. Käymme kohta kohdalta läpi Excel-pohjaisen työkalun avulla budjetoinnin eri vaiheet ja työstämme

myyntibudjetin kululaskelman budjetoidaan tuloslaskelma ALV-laskelma yhdistetty tulo- ja menoarvio budjetoidaan lisämyyntitavoitteet Lopputulos: Myyntitavoitteet ja budjetti.

3.Askel: Asiakassegementit Asiakassegmenteissä pureudutaan muun muassa siihen ketkä ovat asiakkaitasi ja keitä haluaisit asiakkaaksesi. Mitä arvoa asiakkaille tuotetaan ja millaisia asiakkaan ongelmia ratkotaan. Sekä sitä, millainen on tämän hetkinen asiakassuhde.

Luodaan asiakaskorttien avulla asiakasprofiilit ja kartoitetaan asiakkaiden tarpeet.

Lopputulos: Tiedät asiakassegmenttisi ja asiakasprofiilit. Osaat kohdentaa palvelusi/tuotteesi oikein.

4.Askel: Tuote/Palvelu Tässä osiossa pureudutaan tuotteeseen ja/tai palveluun. Mikä on päätuote ja mitä sivutuotteita tarjoatte? Käymme läpi sitä millaista arvoa tuote tai palvelu luo asiakkaalle. Mitä asiakastarvetta olette tyydyttämässä, mitä ongelmia tuote tai palvelu ratkaisee. Mistä liikevaihtonne muodostuu? Mitä lisämyyntimahdollisuuksia tuotevalikoima/palvelut tarjoavat?

Lopputulos: Ydintuotteesi/palvelusi on tarkasti määritelty ja mahdolliset lisämyyntituotteet kartoitettu.

5.Askel: Myyntikanavat Tämän osion tarkoitus on tehdä selkeäksi se mitä kautta asiakkaat tavoitetaan ja miten tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta saadaan kasvatettua. Tutkitaan sitä mikä myyntikanava on kustannustehokkain ja kuinka helpotetaan asiakasta ostamaan tuotteita ja/tai palveluita.

Palvelupolkutyökalun avulla käymme läpi asiakkaan silmin ostoprosessin alusta loppuun. Huomioimme jokaisen oston vaiheen ensikohtaamisesta ostopäätökseen. Analysoidaan yrityksen eri myyntikanavien kaupallisuus ja etsitään vastaukset kysmyksiin: Mitä asiakas kohtaa yrityksen eri myyntikanavissa? Miten sitä voisi kehittää ja kaupallistaa? Mitä kanavia on vielä hyödyntämättä? Mitkä kanavat ovat hyödyllisiä ja mitkä turhia.

Lopputulos: Yrityksesi palvelupolku on suunniteltu asiakkaan tarpeita ajatellen. Myyntikanavat ovat kaupallisia ja myyntikanavat on tehokkaasti hyödynnetty.

6.Askel: Visuaalisuus Kuudennessa askeleessa ruodimme yrityksen visuaalista viestintää. Millainen on yrityksen visuaalinen ilme, millainen on asiakkaan kokemus verkkokaupasta/myymälästä/hotellista/ravintolasta ja niin edelleen. Millainen on yrityksen myyntikanavan visuaalinen ilme ja mitä se viestii yrityksestä. Millainen on asiakkaan elämys tuotteesta/palvelusta ja miten se on huomioitu myyntikanavassa ja ympäristössä johon asiakas tulee. Millainen on asiakkaan ensikohtaaminen yrityksen kanssa?

Analysoimme yrityksen visuaalisen ilmeen asiakkaan silmin asiakkaan ensikohtaamisesta ostopäätöksen tekoon.

Lopputulos: Yrityksesi visuaalinen ilme on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja kaupallisesti.

7.Askel: Ydinprosessit, kumppanuudet ja resurssit Viimeisessä askeleessa syvennytään siihen millaisia ydinprosesseja esimerkiksi arvolupaus ja jakelukanavat vaativat. Millaisia kumppanuuksia ja resursseja yrityksen toiminta tarvitsee.

Kartoitetaan mahdolliset ja tarpeelliset kumppanuudet. Mietitään mitä ydinprosesseja voidaan ulkoistaa tai automatisoida, miten vapautetaan resursseja tuottavimpaan työhön.

Lopputulos: Yrityksesi ydinprosessit ja tärkeät kumppanuudet on määritelty. Vaadittavat resurssit on kartoitettu ja tehokkaasti hyödynnetty.

+3 Askelta

1.Askel: Liiketilan/Verkkokaupan tuottavuus

Liiketila: Tutkitaan liiketilan tuottavuutta. Lasketaan neliömyynnit ja katetuotto. Tarkastellaan ovatko kalusteet optimaaliset myyntiä ajatellen ja oikeilla paikoilla. Tarkastellaan mikä on myymälän asiakaskierto. Lasketaan keskiostos kappaleissa ja euroissa. Suunnitellaan keinot nostaa myyntilukuja. Täytetään myymälämielikuvalomake. Lasketaan työkalua hyödyntäen:

Keskiostos kappaleissa Keskiostos euroissa Hit Rate eli ostaneiden asiakkaiden määrä verrattuna kävijämäärään Myynti per myyntineliö ja koko liiketila Katetuotto per myyntineliö ja koko liiketila Myynti per pöytä/rekki/hylly Myynti per tuotekategoria Liiketuotto

Verkkokauppa: Lasketaan konversioprosentti ja verkkokaupan tuotto. Tutkitaan onko tuotteet esitelty optimaalisesti asiakasta ajatellen. Lasketaan kertaostajien suhde vakituisiin asiakkaisiin ja keskiostoksen koko suhteessa kannattavuuteen. Täytetään verkkokaupan check list. Suunnitellaan keinot nostaa myyntilukuja. Lasketaan työkalua hyödyntäen:

Keskiostos kappaleissa Keskiostos euroissa Konversioprosentti eli ostaneiden asiakkaiden määrä verrattuna kävijämäärään Myynti per tuotekategoria Kertaostajien suhde vakiasiakkaisiin Liiketuotto Lopputulos: Liiketilan/verkkokaupan toiminta on suunnitelmallista ja tuottavuus tiedossa.

2.Askel: Varastonhallinta Tutkitaan onko varastossa oikea määrä tavaraa suhteessa liikevaihtoon. Suunnitellaan toimenpiteet varastotilanteen mukaan. Suunnitellaan sesonkialennusmyynnit. Lasketaan Excelpohjaista laskentatyökalua hyödyntäen:

Varaston kiertonopeus Keskimääräinen varastonarvo Keskimääräinen varastossaoloaika Varastossaoloajan muutoksen vaikutus Ulosmyyntiprosentti Lopputulos: Varasto on hallinnassa ja tavoitekierto tiedossa sekä keinot saavuttaa tavoitekierto.

3.Askel: Sisäänostot Suunnitellaan ja budjetoidaan sisäänostot Excel-pohjaista työkalua käyttäen:

Myyntitavoitteet Alkuvaraston arvo ja varastonkierto edellisvuosi Varaston kiertonopeus ja keskivaraston arvo, Suunniteltu alkuvarasto Suunnitellut alennukset Ostosuunnitelma ulosmyyntihinnoin Ostosuunnitelma sisäänostohinnoin Sesonkikohtainen ostosuunnitelma merkeittäin Vapaan rahan määrä Sesonkikohtainen sisäänostosuunnitelma

Lopputulos: Selkeä, myynteihin suhteutettu sisäänostosuunnitelma.

Ostoksen jälkeen olen sinuun yhteydessä ja sovimme ajan konsultointiin.

Jäikö jokin mietityttämään? Ota yhteyttä 040 557 28 36 / anna.juusela@yanca.fi tai lue lisää www.yanca.fi

Takaan, että konsultoinnin avulla saat vähintään 10% lisää myyntiä sekä tehostat liiketoimintasi tuottavuutta jopa 100%. Konsultoinnit sisältävät 100% tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen toimintaani saat rahasi takaisin. Takuun edellytyksenä on avoin palaute. Kirjoita kritiikkisi kiertelemättä ja kaartelematta niin, että voin sen julkaista nimelläsi varustettuna muiden palautteiden joukossa.

Yanca Oy Ltd