English

Simppeli Nettikonsultointi 7+3 Askelta

Nettikonsultointipaketit

€1,488.00

Incl. VAT 24.00% Sold out
Includes a digital download
Report content
Product description

HUOM! HINTA ARVONLISÄVEROLLINEN!

Konsultoinnin kesto on 2 tuntia kerran viikossa 8+3 viikon ajan. Jokainen osio sisältää oman työkirjan joka täytetään ennen konsultointia ja lähetetään kaksi päivää ennen konsultointia sähköpostitse minulle. Konsultoinnissa käymme yhdessä läpi kunkin osion ja mietimme ratkaisut ja suunnitelman kuhunkin kohtaan. Työkirjojen lisäksi konsultointiin sisältyy viikkosuunnittelutyökalu, joka edesauttaa tehokkaan työviikon suunnittelua ja organisointia.

Otan Simppeli konsultointiin YHDEN uuden asiakkaan kuukaudessa.

Alkukartoitus Simppeli Nettikonsultointi lähtee liikkeelle alkukartoituksesta. Mikä on yrityksen tämän hetkinen tilanne ja laaditaan tavoitetilanne eli päämäärä. Tutustutaan viikkosuunnittelutyökaluun.

1.Askel: Kulurakenne Ensimmäisessä askeleessa selvitämme yrityksen kulurakenteen. Mistä liiketoiminnan kulut koostuvat? Mitkä ovat merkittävimmät kulut yrityksen liiketoimintamallissa? Mitkä ydinprosessit ovat yritykselle kalleimpia? Mitä yrityksen kuluja voidaan karsia? Käymme läpi tuloslaskelman ja taseen.

Lopputulos: Yrityksen kulurakenne on selvillä, turhat kulut on huomioitu ja suunnitelma niiden karsimiseksi on tehty.

2.Askel: Ansaintamalli/Myyntitavoite Toisessa askeleessa selvitämme mistä yrityksen tulot koostuvat. Mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan? Mitä he tällä hetkellä maksavat? Kuinka he tällä hetkellä maksavat? Miten he mieluiten maksaisivat? Kuinka paljon eri arvoketjun osat tuovat kokonaistuloksesta? Laaditaan myyntitavoitteet sekä pohditaan mitä lisämyyntituotteita tai palveluita voidaan tarjota ja laaditaan suunnitelma, millä keinoilla saavutetaan tavoitteet.

Lopputulos: Myyntitavoitteet ja lisämyyntitavoitteet, suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.Askel: Asiakassegementit Asiakassegmenteissä pureudutaan muun muassa siihen ketkä ovat asiakkaitasi ja keitä haluaisit asiakkaaksesi. Mitä arvoa asiakkaille tuotetaan ja millaisia asiakkaan ongelmia ratkotaan. Sekä sitä, millainen on tämän hetkinen asiakassuhde.

Lopputulos: Tiedät kuka on asiakkaasi.

4.Askel: Tuote/Palvelu Tässä osiossa pureudutaan tuotteeseen ja/tai palveluun. Käymme läpi muun muassa sitä mikä on tuotteenne/palvelunne? Mikä päätuote ja mitä sivutuotteita tarjoatte? Käymme läpi sitä millaista arvoa tuote tai palvelu luo asiakkaalle. Mitä asiakastarvetta olette tyydyttämässä, mitä ongelmia tuote tai palvelu ratkaisee. Mistä liikevaihtonne muodostuu.

Lopputulos: Tiedät mikä on ydintuotteesi/palvelusi ja mistä liikevaihtosi muodostuu.

5.Askel: Myyntikanavat Tämän osion tarkoitus on tehdä selkeäksi se mitä kautta asiakkaat tavoitetaan ja miten tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta saadaan kasvatettua. Tutkitaan sitä mikä myyntikanava on kustannustehokkain ja kuinka helpotetaan asiakasta ostamaan tuotteita ja/tai palveluita.

Lopputulos: Myyntikanavat on tehokkaasti hyödynnetty.

6.Askel: Visuaalisuus Kuudennessa askeleessa ruodimme yrityksen visuaalista viestintää. Millainen on yrityksen visuaalinen ilme, millainen on asiakkaan kokemus verkkokaupasta/myymälästä/hotellista/ravintolasta ja niin edelleen. Millainen on yrityksen myyntikanavan visuaalinen ilme ja mitä se viestii yrityksestä. Millainen on asiakkaan elämys tuotteesta/palvelusta ja miten se on huomioitu myyntikanavassa ja ympäristössä johon asiakas tulee. Millainen on asiakkaan ensikohtaaminen yrityksen kanssa?

Lopputulos: Yrityksen visuaalinen ilme on suunniteltu ja kaupallinen.

7.Askel: Ydinprosessit, kumppanuudet ja resurssit Viimeisessä askeleessa syvennytään siihen millaisia ydinprosesseja esimerkiksi arvolupaus ja jakelukanavat vaativat. Millaisia kumppanuuksia ja resursseja yrityksen toiminta tarvitsee.

Lopputulos: Ydinprosessit ja tärkeät kumppanuudet on määritelty. Vaadittavat resurssit on kartoitettu ja tiedossa.

+3 Askelta

1.Askel: Liiketilan/Verkkokaupan tuottavuus

Liiketila: Tutkitaan liiketilan tuottavuutta. Lasketaan neliömyynnit ja katetuotto. Tarkastellaan ovatko kalusteet optimaaliset myyntiä ajatellen ja oikeilla paikoilla. Mikä on myymälän asiakaskierto. Lasketaan keskiostos kappaleissa ja euroissa. Suunnitellaan keinot nostaa myyntilukuja.

Verkkokauppa: Lasketaan konversioprosentti ja verkkokaupan tuotto. Tutkitaan onko tuotteet esitelty optimaalisesti asiakasta ajatellen. Lasketaan kertaostajien suhde vakituisiin asiakkaisiin ja keskiostoksen koko suhteessa kannattavuuteen. Suunnitellaan keinot nostaa myyntilukuja.

Lopputulos: Liiketoiminta on suunnitelmallista.

2.Askel: Varastonhallinta Lasketaan varaston kiertonopeus ja ulosmyyntiprosentti. Tutkitaan onko varastossa oikea määrä tavaraa suhteessa liikevaihtoon. Suunnitellaan toimenpiteet varastotilanteen mukaan.

Lopputulos: Tiedät mikä on ihannevarastonarvo liikevaihtoon nähden.

3.Askel: Sisäänostot Tarkastellaan sisäänostojen arvoa liikevaihtoon nähden. Tutkitaan valikoiman laajuuttaa liikevaihtoon nähden. Tarkastellaan merkkikohtaiset menekit.

Lopputulos: Sisäänostosuunnitelma ja valikoima suhteutettu liikevaihtoon.

Ostoksen jälkeen olen sinuun yhteydessä ja sovimme ajan konsultointiin.

Jäikö jokin mietityttämään? Ota yhteyttä 040 557 28 36 / anna.juusela@yanca.fi tai lue lisää www.yanca.fi

Takaan, että konsultoinnin avulla saat vähintään 10% lisää myyntiä sekä tehostat liiketoimintasi tuottavuutta jopa 100%. Konsultoinnit sisältävät 100% tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen toimintaani saat rahasi takaisin. Takuun edellytyksenä on avoin palaute. Kirjoita kritiikkisi kiertelemättä ja kaartelematta niin, että voin sen julkaista nimelläsi varustettuna muiden palautteiden joukossa.

Yanca Oy Ltd