English

Työelämän Pro-esiintymistaidot koulutus

€607.60

Incl. VAT 24.00%
Product description

VALMENNUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tavoite: Tämän valmennuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien esiintymistaitoja sekä liveyleisölle että virtuaalisessa kontekstissa kameran välityksellä. Valmennuksessa puretaan arkiajattelun esteitä esiintymisen vaikuttavuudelle ja varmuudelle sekä opetellaan ilmaisun vapauttamiseen ja joustoon tähtääviä tekniikoita. Sisältö: Tässä valmennuksessa tutustumme erilaisiin tekniikoihin, jolla esiintymisen iloa ja rentoutta voidaan lisätä ja stressiä hillitä. Lisäksi tutkimme keinoja kutsua yleisöä mukaan esityksen interaktioon, jopa kameran linssin välityksellä. Opimme myös soveltamaan improvisaation metataitoja esiintymistilanteiden sujuvoittamiseksi ja rikastamiseksi. Tutustumme myös oman ilmaisun tyypillisiin strategioihin ja kehitetään edelleen sen joustoa, harjoitellaan kehon kielen ja äänen tietoista käyttöä sekä käsitellään etäesiintymisen erityispiirteitä.

Toteutus: Työpaja on vahvasti toiminnallinen ja sisältää sekä teoriaa että harjoittelua. Työpaja koostuu kahdesta puolen päivän lähivalmennuksesta sekä välitehtävästä. Osallistujat saavat työkaluja, joilla he voivat kehittää esiintymistaitojaan omatoimisesti jatkossakin. Luvassa on toiminnallista oppimista, eli teemme yhdessä yksinkertaisia, käytännönläheisiä ja hauskoja harjoituksia, joiden avulla tutkimme live- ja kameraesiintymisen mekaniikkaa. Jokainen harjoitus puretaan keskustellen.

Osallistujat tekevät ennakkotehtäväksi lyhyen videoesityksen, joko Howspace- tai muulle ennalta ilmoitettavalle alustalle - valmennuksen päätyttyä tehdään

toinen esitys videolle ja molemmista tehtävistä saadaan kannustavaa ja vahvuuslähtöistä fasilitoitua vertaispalautetta. Lisäksi osallistujat saavat välitehtäväkseen tehdä havaintoja ja kokeiluja oman työarkensa esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa. Tulokset puretaan jälkimmäisessä osassa.

Kesto Valmennuksen kesto 2 x 3,5 tuntia 20.04.2023. klo 8.30 - 12.00 ja 27.04.2023 klo 8.30 - 12.00 sekä ennakko- ja välitehtävä

VALMENTAJAMME

Simo Routarinne on Proimpro Oy:n luova johtaja, vuorovaikutusmuotoilija ja soveltavan improvisaation valmentaja. Hän on kansainvälisesti arvostettu statusilmaisun, vallan viestinnän asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja. Lähes 30 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

Work goes happy