Terms and conditions for Verkkokauppa.one

Tuotteilla on valmistajan mahdollisesti myöntämä takuu, takuu koskee tavarassa olevaa virhettä. Jos tuotteessa on virhe, tee ilmoitus virheestä, sen laadusta ja miten se ilmenee, virheellinen tuote vaihdetaan ellei sitä voi korjata. Myyjä vastaa takuupalautuksen kustannuksista.

Käytetyillä tuotteilla ei ole takuuta . Tuotteet myydään sellaisina kuin ne on. Jos tuote on rikki, voidaan neuvotella hyvittämisestä joko hinnanalennuksella tai kokonaan. Tuotetta ei saa palauttaa ilman etukäteen sopimista. Ostaja vastaa palautuskustannuksista.

Tuotteet toimitetaan postitse, matkahuollolla tai muun lähettäjän toimesta. Verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on 14 vrk:n palautusoikeus. Asiakas vastaa palautuskustannuksista. Valtaosalla etämyyntituotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä. Peruuttamisaika voi pidentyä, jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden ehdoista tai ostoksen maksullisuudesta. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, myös siihen liittyvä luotto-, vakuutus- tai muu sopimus (esimerkiksi asennussopimus) peruuntuu. 14 päivän peruuttamisajan laskeminen ja peruuttamisoikeus riippuu siitä, onko kyseessä tavara, palvelusopimus tai digitaalinen palvelu.

Tavarat 14 päivän peruuttamisaika lasketaan tilatun tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Jos kyseessä on säännöllisesti toimitettava tavara, peruuttamisaika lasketaan ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Ennan peruttaamista on asiakkaan tehtävä peruutusilmoitus. Tietoa peruutusilmoituksen tekemisestä lisää alla olevassa tekstissä.

Peruuttamisoikeus ei koske muun muassa: • Sinetöitynä toimitettua ja avattua ääni- tai kuvatallennetta tai tietokoneohjelmaa, esimeriksi sinetöidyt cd/dvd-levyt. • Sinetöitynä toimitettua ja avattua tavaraa, jota ei voi terveydellisistä tai hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa, esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet ja lääkkeet. • Kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettua tai muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä tavaraa, esimerkiksi mittatilausverhot tai koru, johon tehty kaiverrus.

Peruuttamisoikeuden menetys ei koske tuotetta, joka vastaa standarditavaraa ja jonka muunteluun kuluttaja voi vaikuttaa vain vähäisesti, esimerkiksi tilattava sohva, johon kuluttaja valitsee värin ja materiaalin perusvalikoimasta. Peruuttamisoikeuteen vaikuttaa se, voiko tuotetta myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota. • Nopeasti pilaantuvia tai vanhentuvia tuotteita, tai luonteensa vuoksi toimittamisen jälkeen erottamattomasti muiden tavaroiden kanssa sekoittuneita tuotteita, esimerkiksi nopeasti pilaantuvat elintarvikkeet, lämmitysöljy tai puutarhaan levitetty multa. • Ostoksia huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä, esimerkiksi julkiset huutokaupat, joihin voi osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Jos kyseessä on pelkästään internetissä toimiva huutokauppa, kuluttajalla on peruuttamisoikeus. • Yksittäisen sanomalehden, aikakauslehden tai -julkaisun toimittamista. Jos kyse on tilaussopimuksesta (kesto- tai määräaikainen), kuluttajalla on peruuttamisoikeus.

Palvelusopimukset Myös palvelusopimuksilla on yleensä peruuttamisoikeus. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Kuluttajan ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta tai ei ole kertonut peruttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta.

Peruuttamisoikeus ei koske: • Palvelua, joka on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Esimerkiksi laajakaista- tai maksu-tv-sopimuksen osalta palvelu on kuitenkin kokonaan suoritettu vasta sopimuksen päättyessä eikä siinä vaiheessa, kun yhteys on avattu palvelun käyttöönottoa varten. • Kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, johon yritys saapuu kuluttajan pyynnöstä, esimerkiksi kun kuluttaja pyytää yritystä luokseen korjaamaan vuotavan putken. • Majoituspalveluita, kuten hotelli- tai mökkimajoitusta. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa. • Tavaroiden kuljetusta tai autonvuokrausta, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa. • Ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Vapaa-ajan palveluita ovat esimerkiksi huvi-, kulttuuri ja urheilutapahtumat, harrastuskurssit, välinevuokraus harrastustoimintaan. Näiden palveluiden peruuttamisaika voi olla kuitenkin kirjattuna sopimusehdoissa.

Digitaaliset palvelut 14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. • Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (mm. näköislehden lukuoikeus). • Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä. Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos: • Digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman kuluttajan ennakkosuostumusta. • Kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä. • Kuluttaja ei ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta.

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta. Peruuttamisajan pidentyminen Jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, kuluttajan oikeus peruuttaa kauppa pitenee normaalin peruuttamisajan päättymisestä 12 kuukauteen. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai korjatut tiedot.

Yrityksen on myös varmistettava, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Yrityksen on tarvittaessa näytettävä varmistaneensa, että kuluttaja on hyväksynyt maksuvelvollisuuden. Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella. Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilaus-näppäimen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset. Jos yritys ei ole varmistanut, että kuluttaja hyväksyy maksuvelvollisuuden, kuluttajalla on oikeus perua kauppa. Kuluttajan on vaadittava kaupan perumista viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. Yrityksen on palautettava kuluttajalta saamansa maksut viimeistään 30 päivän kuluttua. Kuluttajalle on korvattava myös mahdollisesta tavaran palauttamisesta aiheutuvat kulut.

Peruuttamisen ajankohta Peruutusilmoitus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä. Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei ole tarkkaa selvitystä, • postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen yritykselle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. • sähköisesti lähetetyn ilmoituksen päivänä, jolloin ilmoitus on lähetetty. Peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei tarvitse esittää perusteluja.

Peruuttamisilmoituksen tekeminen Tilauksen peruuttaminen pitää tehdä ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla selkeällä tavalla. Tavara on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen postista ei riitä. Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että ilmoitus on tehty. Kuluttajalla on oikeus ilmoittaa peruuttamisesta myös ennen tavaran toimittamista.

Peruuttamisilmoituksen voi tehdä: • yrityksen tarjoamalla peruuttamislomakkeella. • vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla tai palautettavan tavaran mukana toimitettavalla ilmoituksella. • yrityksen verkkosivuilla, jos yritys tarjoaa tähän mahdollisuuden. Jos peruutusilmoitus on mahdollista tehdä yrityksen verkkosivuilla, kuluttajalla on oikeus saada viipymättä ja pysyvällä tavalla tieto peruutusilmoituksen saapumisesta, esimerkiksi sähköpostilla.

Kuluttajan on pidettävä vastaanottamaansa tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, jotta hänellä on oikeus peruuttamistilanteessa saada maksamansa summa kokonaan takaisin. Etämyynnissä kuluttaja voi yleensä avata tai purkaa pakkauksen menettämättä peruuttamisoikeutta • tarkastaakseen tavaran ominaisuudet ja toimivuuden • tutustuakseen tavaraan samaan tapaan kuin myymälässä

Peruuttamisoikeus ei koske: • sinetöitynä toimitettua ja avattua ääni- tai kuvatallennetta tai tietokoneohjelmaa; esim. sinetöidyt cd/dvd-levyt • sinetöitynä toimitettua tavaraa, jota ei voi terveydellisistä tai hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa; esim. piilolinssit, kosteusvoiteet ja lääkkeet

Jos kuluttaja ottaa tavaran käyttöönsä, hän vastaa tavaran arvon alenemisesta. • Jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt, yrityksellä on oikeus periä tavaran arvon alenemista vastaava summa. • Jos tavara on muuttunut käyttämisen vuoksi myyntikelvottomaksi, yritys voi kieltäytyä kokonaan palauttamasta kuluttajan maksamaa summaa.

Kuluttaja ei vastaa tavaran arvonalennuksesta, jos yritys ei ole antanut ennen sopimuksen tekemistä tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä.

Tavaran palauttaminen ja kustannukset Jos kuluttaja peruuttaa kaupan, tavara on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää toteen, että tavara on palautettu määräajassa, esimerkiksi palautuskuitilla. Kuluttajan on maksettava palauttamisesta aiheutuvat kustannukset, jos yritys ei ole sitoutunut vastaamaan niistä.

Kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuskustannuksia • jos yritys on sitoutunut vastaamaan palautuskuluista. • jos yritys ei ole ennen tilauksen tekemistä antanut kuluttajalle tietoa siitä, että kuluttajan on vastattava kustannuksista sekä tietoa palautuskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse.

Maksun palauttaminen Yrityksen on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalta saadut maksut. Yrityksellä on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavara on palautettu tai kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin, esimerkiksi palautuskuitilla. • Jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt, kuluttajalla ei ole oikeutta saada takaisin koko maksamaansa summaa. • Jos kuluttaja on valinnut muun kuin edullisimman toimitustavan, esimerkiksi pikatoimituksen, yrityksen ei tarvitse palauttaa siitä aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia. • Jos yritys ei palauta rahoja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tai tavaran saatuaan, kuluttajalla on oikeus viivästyskorkoon.

Yrityksen on palautettava maksut samalla maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt. Maksun palauttamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia. Palautus voidaan tehdä muulla tavoin, kuten lahjakortilla, vain kuluttajan suostumuksella. • Jos kuluttaja on maksanut ostoksensa esimerkiksi verkkopankissa, summa on palautettava kuluttajan ilmoittamalle pankkitilille. Luottokorttimaksu hyvitetään vastaavasti luottokortille. • Jos kuluttajan tilinumero ei ole yrityksen tiedossa, yritys voi palauttaa rahat esimerkiksi maksuosoituksena. Jos yritys ei palauta rahoja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan ja ostos on maksettu luottokortilla, kuluttaja voi vaatia rahoja takaisin luottoyhtiöltä. Kuluttaja ei voi vaatia luottoyhtiöltä hyvitykseksi suurempaa summaa kuin on luottokorttiyhtiölle maksanut.
Luotonantajan ja operaattorin vastuu Jos maksoit luottokortilla, voit vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta. Voit kääntyä luotonantajan puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu. Verkkokaupan toimituksen viivästyessä valituksen tekemisessä luottoyhtiölle voi hyödyntää Euroopan kuluttajakeskuksen valituskirjeen mallia. Jos maksoit maksukortin debit-ominaisuudella, voit vaatia maksettujen ostosten osalta hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut. Jos ostoksesi on veloitettu liittymän laskussa, voit vaatia myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi hyvitystä aina myös operaattoriltasi. Voit kääntyä operaattorisi puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Operaattori ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin operaattorille on maksettu. Jos asia ei selviä, kuluttaja voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Merchant info

Verkkokauppa.one

info@vt-data.fi
Business ID: 2348617-0
VAT ID: FI23486170