English

Eläinavusteinen interventio kirja

Voimatassun omat tuotteet Eläinavusteinen työskentely materiaalit KIRJAT

€52.00

Incl. VAT 10.00% 98 in stock
Product description

Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, joka kuvaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti eläinavusteista työskentelyprosessia, alan historiaa, työn hyvinvointitekijöitä sekä vaatimuksia. Kirja sisältää lähemmäs sata, koiran kanssa toteutettavaa, toiminnallista harjoitusta sekä vinkkejä erilaisista tavoista harjoitusten soveltamiseen. Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toiminnassa tapahtuvia taitoja, parantaa toimintavalmiuksia sekä edistää toimintakokonaisuuksien hallintaa asiakkaan omassa arjessa.

Eläinavusteisella interventiolla vaikutetaan yksilön tai ryhmän hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Keskeisenä tavoitteena interventiossa on aikaansaada myönteisiä vaikutuksia, jotka edesauttavat asiakkaan terveydentilaa. Työskentelymuodon yhtenä keskeisenä toiminnallisena menetelmänä hyödynnetään eläintä, joka toimii tilanteessa ammattihenkilön työparina. Eläinavusteinen työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja dokumentoitua sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen toteuttamaa työtä, jossa huomioidaan kaikkien osapuolten kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Eeva Kahilaniemi Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, toimintaterapeutti (AMK) sekä humanistisen ja kasvatusalan osaaja, yhteisöpedagogi (AMK) sekä eläintenhoitaja (eläintenkouluttaja at). Hän on kouluttautunut muun muassa kasvatus- ja kuntoutuskoiraohjaajaksi sekä eläinavusteiseksi valmentajaksi. Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirja, on Eevan toimintaterapian opinnäytetyön tuotos. Hän on ollut sivutoiminen yrittäjä kahdeksan vuoden ajan. Alkuun Eeva työskenteli koirien koulutusta ja tuotemyyntiä tarjoavalla omalla toiminimellä. Nykyisin Eeva on hyvinvointipalveluita eläin-ja luontoavusteisin menetelmin tarjoavan Voimatassu Ky:n organisaattori, ikuinen uuden opiskelija ja innovoija.

Kirja on B5 kokoinen kierresidontainen neliväriteos. Kirjassa on 200 sivua. ISBN 978-952-93-7340-6

Voimatassun verkkokauppa