Privacy Policy for Voimatassun verkkokauppa

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) Päivitetty 12.6.2018

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Voimatassu Ky (y-tunnus 2507696-8) Vähä-Koveron tie 25 A, 34260 Terälahti Eeva Kahilaniemi, 040 3589 827, voimatassu@voimatassu.fi, www.voimatassu.fi

Rekisterin nimi Voimatassu Ky:n verkkokaupan asiakasrekisteri ja laskutus Voimatassu Ky:n käteis- ja korttimaksujen asiakasrekisteri Voimatassu Ky:n sähköpostilista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Voimatassu Ky:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen sekä palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen. Asiakasrekisterien tarkoituksena on viestiä Voimatassu Ky:n palveluista ja varmentaa palveluiden sekä tuotteiden laatua. Henkilötietoja voidaan käyttää yllämainituissa tarkoituksissa Voimatassu Ky:n asiakassuhteiden sekä tuotteiden ja palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi sekä kehittämiseksi. Niitä voidaan käyttää myös asiakkuuksien tunnistamiseen, tilastointiin, asiakasviestintään sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö Voimatassu Ky:n Holvi verkkokaupan asiakasrekisteri ja laskutustietojärjestelmä sisältävät asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat etunimet, sukunimi, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumeron. Izettle käteis- ja korttimaksupalvelu sisältää asiakkaan maksutiedot ja halutessaan asiakas voi liittyä tätä kautta Voimatassun asiakkuusrekisteriin, joka pitää sisällään asiakkaan sähköpostiosoitteen. Laskutusrekisteri pitää sisällään asiakkaan hankkimien palveluiden ja tuotteiden tilaustiedot sekä asiakkaan kattavat yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimen, katuosoitteen, postinumeron ja toimipaikan tiedot sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron.

Säännönmukaiset tietolähteet Asiakasrekisterin tietolähteenä käytetään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään saatavia tietoja. Asiakasrekisterissä hyödynnetään myös asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta sekä lähihenkilöiltä saatavaa tietoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset Asiakkaiden henkilötiedot ovat salassa pidettäviä (muun muassa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13.pykälä). Voimatassu Ky:n työntekijöillä ja kasvatus- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai tämän täysi-ikäisen huoltajan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot Asiakkaita koskevat aineistot säilytetään Voimatassu Ky:n vastuuhenkilön omalla tietokoneella, muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja tietokoneaineisto ovat suojattu salasanalla. Muistitikku tai irtokovalevy säilytetään lukitussa kaapissa. Laskutus- ja korttimaksujen tiedot sekä verkkokauppaa ja sen asiakkaita koskevat tiedot käsitellään Voimatassu Ky:n vastuuhenkilön tietokoneella, joka on suojattu salasanalla. Voimatassu Ky:n laskutukset tapahtuvat erillisen, verkossa toimivan Holvi laskutusohjelman/verkkokauppaportaalin kautta ja kortti- sekä käteismaksuihin käytämme Izettle -palvelua, jotka ovat suojattu erillisillä salasanoilla. Holvi Payment Services Oy on maksulaitos -palvelu vastaa sen käyttöön liittyvästä tietoturvasta (https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste). Korttimaksut käsitellään Izettle -palvelun kautta ja palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan palvelun yksityisyyden suoja ja tietoturvakäytänteistä (https://www.izettle.com/fi/yksityisyyden-suoja). Laskutuksen paperiversiot säilytetään lukitussa kaapissa ja toimitetaan kirjanpitoon E-tasku palvelun kautta sähköisesti.

Merchant info

Voimatassun verkkokauppa

voimatassu@voimatassu.fi
Business ID: 2507696-8
VAT ID: FI25076968