English

Skeemapariterapian aloitusjakso 5 x 90 minuuttia

PERHENEUVONNAN PARISUHDEPALVELUT Pariskunnille

€450.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat parisuhteen kriisit (kuten uskottomuus, erotilanne), vuorovaikutusongelmat, riitely ja etääntyminen kumppanista. Yleensä puolisovat hakevat apua liian myöhäisessä vaiheessa, usein vasta vuosien päästä ongelmien alkamisesta. Parisuhteen ongelmiin kannattaa puuttua kuitenkin varhaisessa vaiheessa, ennen niiden vaikeutumista. Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen 1990-luvulla kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto. Se perustuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, gestalt-terapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä terapiasta. Sen avulla työstetään oireiden, kuten masennuksen, ahdistuksen tai paniikkikohtausten lisäksi syvätason uskomusjärjestelmiä eli niin kutsuttuja skeemoja. Skeematerapian avulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia niin ihmissuhteissa kuin muutoinkin elämässä. Sillä voidaan purkaa pitkäaikaisia persoonallisuuteen liittyviä ongelmia, ja se on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi joihinkin persoonallisuushäiriöihin (mm. epävakaa persoonallisuus).

Skeematerapia alkaa aina viiden kerran aloitusjaksolla, jonka aikana tehdään asiakkaan kanssa yhdessä arviointi omista tunnelukoista- ja selviytymiskeinoista sekä tutustutaan lapsuuden tapahtumiin, jotka vaikuttavat edelleen nykypäivässä. Lapsuudessa syntyneet tunnelukot usein aktivoituvat parisuhde-elämässä. Aloitusjakson jälkeen alkaa varsinainen terapiahoito. Aloitusjakso on aina edellytys jatkoterapian onnistumiselle.

Aloitusjakson maksu on mahdollista jakaa kahteen osaan, jolloin toimitamme sähköpostitse laskun kahdessa erässä maksettavaksi (maksetaan peräkkäisinä kuukausina).

Paikka: Voimaantumon tila Puuvillatehtaankatu 10 Tampere/ videopuheluna

Terapeuttina: YTM, sosiaalityöntekijä, terapeutti Mirva Salonen

Ajat varataan 1-2 viikon välein sivulta https://voimaantumo.fi/varaa-aika/ tai puhelimitse 040 551 5631. Ennen ensimmäistä kertaa Voimaantumosta toimitetaan ennakkotehtävä (muista ilmoittaa sähköposti), joka tulee tehdä ja ottaa mukaan ensimmäiselle käynnille.

Voimaantumon verkkokauppa