English

Kriisiaika 105 min (parit ja perheet)

PERHENEUVONNAN KASVATUSNEUVONTA PERHENEUVONNAN PARISUHDEPALVELUT Vanhemmille Pariskunnille KRIISIAJAT

€120.00

Incl. VAT 0.00%
Includes a digital download
Report content
Product description

Kriisiaika on tarkoitettu pariskunnille ja perheille, joiden tilanne on äkillisesti kriisiytynyt ulkopuolisesta syystä tai suhteeseen liittyvistä vuorovaikutuksen ongelmista johtuen. Kriisiajalla kartoitetaan perheen/pariskunnan tilanne ja avun tarpeet sekä tarjotaan psykososiaalista ja tarvittaessa muuta tukea kriisitilanteeseen. Voimaantumon työntekijä auttaa neutraalina osapuolena selvittämään myös mahdollista osapuolten riitatilannetta ja löytämään sovintoa. Kriisityöskentely on Voimaantumon laillistetun sosiaalityöntekijän antamaa yksityistä sosiaalipalvelua.

Kriisityöskentely on lyhytaikaista, yleensä 1-3 kertaa, mutta samalla arvioidaan, tarvitseeko asiakkaat muuta työskenteltymuotoa (esim. perheneuvonnan kasvatusneuvontaa, pariterapiaa taikka yksilökäyntejä).

Paikka: Voimaantumon tila Puuvillatehtaankatu 10 Tampere/videoverkkoyhteydellä. Voimaantumo löytyy Hämeenpuiston pohjoispäästä Puuvillatehtaankatu kympin katutasosta. Muistathan, että saavut vasta omalla ajallasi, sillä Voimaantumon tiloissa ei ole odotustiloja. Tällä suojataan kaikkien asiakkaiden, myös teidän yksityisyyttä.

Aika on mahdollista peruuttaa maksutta 2 vuorokautta ennen varattua aikaa. Sitä myöhemmästä ajan peruutuksesta, peritään normaali käyntimaksu, mikäli peruutus ei johdu sairastumisesta. Lisätietoja www.voimaantumo.fi.

SOPIMUS VOIMAANTUMON PALVELUISTA

  1. Osapuolet
    Palveluntuottaja: Voimaantumo/Mirva Lia Salonen Oy (jäljempänä yhtiö) (2934885-2) Osoite: Puuvillatehtaankatu 10, 33210 Tampere Puhelin: 040 551 5631 Sähköposti: Toimisto@voimaantumo.fi

Asiakas: Asiakas täyttää erikseen tiedot tilaukseen.

  1. Sopimus Tällä sopimuksella sovitaan palveluntuottajan ja asiakkaan välisestä yhteistyöstä ja ehdoista, joilla palveluntuottaja toimittaa asiakkaalle yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaisia palveluja: perheneuvonnan kasvatuksellinen ohjaus ja -neuvonta ja/tai parisuhdekäynnit/pariterapia. tai muita palveluita.
  2. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen: Sopimus tulee voimaan tilauksen tekemisestä alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja on irtisanottavissa asiakkaan puolelta ilman irtisanomisaikaa ja palveluntuottajan puolesta kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti (sähköposti, kirje).
  3. Ajanvaraus, veloitusperusteet ja maksuehdot: Yksityisasiakas varaa palvelun yrityksen ajanvarausjärjestelmästä (internetosoitteesta: https://voimaantumo.fi/varaa-aika/) tai erikseen sovittuna suoraan yrityksen työntekijältä. Aika on mahdollista peruuttaa maksutta kaksi (2) vuorokautta ennen varattua aikaa. Sitä myöhemmästä ajan peruutuksesta, peritään normaali käyntimaksu. Äkillisen sairastumisen vuoksi aika voidaan peruuttaa maksutta myös samana päivänä. Veloitusperusteena on yrityksen palvelujen käyttöön liittyvät suoritekohtaiset maksut varauksen aikaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Yksityisasiakas maksaa tilaamansa palvelun suoraan etukäteen ennen sovittua tapaamista verkkokaupan kautta.
  4. Riitatilanteet ja vastuunrajoitus: Osapuolten vastuu sopimusrikkomuksesta rajoittuu sopimusrikkomuksesta aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin, yrityksen osalta kuitenkin enintään kyseisen asiakkuuden yhden kuukauden laskutusta vastaavaan määrään. Sopimukseen ja sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, ja ristiriitaisuuden pyritään ratkaisemaan osapuolten välisessä neuvottelussa. Elleivät osapuolet pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
  5. Lupa henkilötietojen käsittelyyn EU:n henkilötietoja koskevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti tiedot tullaan merkitsemään luottamuksellisiin asiakasrekistereihin. Asiakas antaa erikseen luvan Voimaantumon markkinointirekisteriin liittämisestä.

Sopimus hyväksytään sähköisesti asiakkaan puolelta verkkokaupan kautta tehtävän tilauksen tekemisellä ja Voimaantumon osalta tilauksen vahvistuksella.

Voimaantumon verkkokauppa