English

Työnohjaus (yksilölle)

Yksilöille

€80.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Selkeä näkemys omasta työstä ja työroolista parantaa työhyvinvointia, motivaatiota ja suorituskykyä. Myös esimiehet tarvitsevat työnohjausta mm. omassa kehittymisessään sekä työilmapiiriongelmien, konflikti- ja irtisanomistilanteiden hoitamisessa.

Paikka: Puuvillatehtaankatu 10, Tampere Ajat varataan sivulta https://voimaantumo.fi/varaa-aika/ tai puhelimitse 040 551 5631.

Voimaantumon verkkokauppa