English
Lahjoitus

Lahjoitus

Lahjoitukset

€1,000.00

Product description

Lahjoitus KERÄYSTIEDOT ​​Tilinumero IBAN FI21 4212 0010 3108 58, BIC ITELFIHH Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija: Varmistin ry. Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus Luvan numero: RA/2022/249 (21.2.2022) Keräyksen toimeenpanoaika: 21.2.2022– Kerätyillä varoilla tuetaan vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta erityisesti Päijät- Hämeen maakuntajoukon jäsenten osaamista kehittäen. Varoilla tuetaan maakuntajoukon kouluttajien ja asiantuntijoiden osallistumista maksullisiin kouluttaja- ja muita oikeuksia antaviin koulutuksiin sekä osaamista kehittäviin koulutuksiin, maksetaan kutsuttujen ulkopuolisten kouluttajien palkkioita. Varoilla hankitaan koulutus- ja koulutuksessa tarvittavaa välineistöä ja tarvikkeita. Varoja voidaan käyttää myös maakuntajoukon koulutuksen tarvitsemien palvelujen, esimerkiksi tietotekniikka- ja televiestintäpalvelujen sekä tilapalvelujen, hankkimiseen.

Varmistin ry. verkkokauppa