Privacy Policy for Gongi - Myyntikoulutus

TIETOSUOJASELOSTE VALMENNUS GONGI Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

1.Rekisterinpitäjä Nimi: Red Pepita Ky Asioita hoitava henkilö: Petra Kärkinen c/o Hiekkatie 10, 15550 Nastola
Y-tunnus: 2510860-8
Puhelinnumero: +358 40 745 5523 Email: pk@valmennusgongi.fi

  1. Rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Red Pepita Ky kerää tietoja voidakseen tehdä asiakaspalvelustaan paremmin sujuvaa ja yksilöidympää.

  2. Rekisterin tietosisältö Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen nimi. Rekisterissä voidaan käsitellä myös ostaneen asiakkaan osalta edellä mainittujen lisäksi hänen laskutustietojaan sekä tilaushistoriaa.

  3. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin kerätään tietoa henkilöltä itseltään sekä viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)

5.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Miten keräämme tietoa Evästeet: Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa. Evästeiden avulla kerättyjä tietoa hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Google Analytics: Verkkosivuvierailujen analysointi ja tilastointi. Mainonnan uudelleenkohdentaminen niin, että saatat nähdä markkinointiviestejämme muilla verkkosivuilla vierailtuasi sivustollamme

Facebook-pikseli: Verkkosivuvierailujen ja mainonnan tehokkuuden analysointi sekä mainonnan uudelleenkohdentaminen niin, että saatat nähdä markkinointiviestejämme Facebookissa vierailtuasi sivustollamme

  1. Rekisterin suojaus Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse sekä tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla tai muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

  2. Tarkastus- kielto ja korjausoikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

  3. Tietosuojaselosteen muuttaminen Red Pepita Ky pidättää oikeuden tämän tietosuojaselosteen muuttamiseen ilmoittamalla siitä erikseen tai mikäli lainsäädäntö muuttuu.

LAHTI 17.6.2019

Merchant info

Gongi - Myyntikoulutus

pk@valmennusgongi.fi
Business ID: 2510860-8
VAT ID: FI25108608