Privacy Policy for Vahvana huomiseen

TIETOSUOJASELOSTE / MERI-ERIKA OY

Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Meri-Erika Oy 2945203-5, Saija Mäkinen

Noudatan henkilötietoja käsitellessä lakia, hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa sekä varovaisuutta. Toimin niin, ettei asiakkaiden yksityiselämän suojaa tai muita perusoikeuksia loukata. Kerään asiakkailta vain tuotteen ja palvelujen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia ja olennaisia tietoja. Tuotteen tai palvelun käyttötarkoitus määrittää sen, minkälaista tietoa asiakkaista kerään missäkin tilanteessa.

Voin kerätä esimerkiksi: nimen tunnistamista ja yksilöintiä varten, yhteystiedot (puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen) yhteydenottoa varten sekä asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyviä tietoja. Kerään, säilytän ja käsittelen asiakkaiden henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Keräämieni tietojen perusteella voin esimerkiksi selvittää, mitä lähdetään valmentamaan ja miten valmennus etenee. Valmennusasiakkaideni tiedot hävitän valmennussuhteen loputtua. Käytän yhteystietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: tuotteiden ja palveluiden sekä tiedon tarjoamiseen sähköpostitse, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa, asiakaspalveluun, arvontoihin, kilpailuihin tai vastaavanlaisiin kampanjoihin osallistumisen mahdollistamiseen ja näiden hallinnointiin Henkilötietoihin on pääsy vain yhteyshenkilöllä. Henkilötiedot suojataan niin, että tietoihin pääsy, luovuttaminen, hävittäminen tai muu käsittely on asianmukaista. Henkilötietojen suojauksen varmistan muun muassa erilaisin salaustekniikoin.

Merchant info

Vahvana huomiseen

info@vahvanahuomiseen.fi
Business ID: 2945203-5
VAT ID: FI29452035