Privacy Policy for GTDshop.fi

GTDshop.fi -sivuston tilaajarekisteri TIETOSUOJASELOSTE (17.5.2018 alkaen)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä

productiveFinland Oy Kärpäntie 8, 69100 Kannus posti@gtdnordic.fi Y-tunnus 2867613-3

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jukka Backman, jukka.backman@gtdnordic.fi

 1. Rekisterin nimi

GTDshop.fi -sivuston tilaajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksena on GTDshop.fi sivuston tuotteita ostavien tahojen toimitus- ja laskutustietojen varmistaminen. Tilaajan tietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin, kuten markkinointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään vain seuraavia voimassaolevia tietoja: tilaajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan yhteystietoina sivuston tilaajilta tilauksen yhteydessä.

 1. Rekisteristä eroaminen ja omien tietojen poistaminen rekisteristä

Voit pyytää tietojesi poistamista rekisteristä rekisterinpitäjältä kirjallisesti. Osa tiedoista täytyy maksutapahtumien vuoksi säilyttää kirjanpidon viitemateriaalina.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille osapuolille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tilaajatietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan rekisteriasioita hoitava henkilö käsittelee rekisterin tietoja. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella pyynnöllä. Pyyntö on toimitettava allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Merchant info

GTDshop.fi

posti@gtdnordic.fi
Business ID: 2867613-3
VAT ID: FI28676133