Privacy Policy for Uinti Hyvinkää ry

TIETOSUOJASELOSTE - Uinti Hyvinkää

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR: 2016/679) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Uinti Hyvinkää ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: ​​Uinti Hyvinkää ry

Verkkosivut: ​​www.uinti.net

Osoite: ​​Teerimäenkatu 6, 05900 Hyvinkää

Puh: ​​050 375 97 04

Sähköposti:​​uinti.hyvinkaa@gmail.com

Tietosuojavastaava

Nimi: Uinti Hyvinkää ry

Osoite: ​​Teerimäenkatu 6, 05900 Hyvinkää

Sähköposti: ​​uinti.hyvinkaa@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä ilmoittautumisella osoitteessa: https:// uinti.sporttisaitti.com/ tai Uinti Hyvinkään Holvi verkkokaupassa osoitteessa: https://www.holvi.com/fi/. Rekisterin tiedot säilytetään näissä sivustoissa suojatusti sivuston pääkäyttäjän toimesta.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti).

5. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen -tai verkkokauppailmoittumisen kautta. Jäsenrekisteriin kirjataan tiedot myös toiminnassa mukana olevista henkilöistä (harrastajat, ohjaajat, huoltajat, toimi- ja luottamushenkilöt)

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Uinti Hyvinkää ry:n sivustolla https:// uinti.sporttisaitti.com/ ja osoitteessa https://www.holvi.com/fi/ käyttäjätunnuksen takana. Uinti Hyvinkää ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Tietoja säilytetään viisi vuotta henkilön rekisteröitymisestä jäseneksi.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

10. Valitus

Ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy omia henkilötietojasi koskevista pyynnöistäsi eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita. Tietosuojavaltuutettu voi joissakin tapauksissa määrätä rekisterinpitäjän toteuttamaan pyyntösi.

Merchant info

Uinti Hyvinkää ry