English

Iso tammi

TIETOKIRJAT SUKUTUTKIMUKSESTA KIINNOSTUNEILLE

€15.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

Unto Salo: Iso tammi. Lehvän taittajan tarina. 832 sivua + kuvaliitteet. Kovat kannet. Alkuperäinen hinta 39,00 €, nyt 15,00 € + postituskulut Suomeen 5 €.

Miten suomalaisten syvän menneisyyden arvoitukset ovat ratkenneet ja yhä täyteläisemmät menneisyyskuvat rakentuneet? Mitä merkitystä tällä menneisyydellä on nykyhetken suomalaiselle?

Turun yliopiston arkeologian emeritusprofessori Unto Salo (1928-2019) kirjoitti Ison tammea yli 80-vuotiaana, mittavaa tutkijanuraansa ja suomalaista arkeologiaa ylipäätään kokoavaksi muistelmateokseksi. Teos ilmestyi vuonna 2014 Salon täytettyä jo 86 vuotta. Yli 800-sivuinen “Iso tammi” avaa poikkeuksellisen pääsyn ansioituneen tutkijan löytöretkeilevään mieleen.

Muistelmateos tempaa lukijankin mukaan ajatuksen seikkailuun. Lukija pääsee mukana eläen seuraamaan, kuinka tutkijan mieli on yhdistellyt asioita ja rakennellut mutkikkaita päättelyketjuja laajan tietämyksen varassa. Pääseepä lukija mukaan myös Stonehengen arvoituksen ratkaisuehdotuksen syntyhetkille.

Muistelmateos avaa myös tutkijan tunnemaailmaa: mikä elähdytti ja kannusti, mikä loukkasi ja suututti.

Unto Salon elämä on innostava esimerkki siitä, millaisiin saavutuksiin vireä tutkija voi yltää vielä korkeassa iässä. Eräät Salon merkittävimmistä teoksista ovat ilmestyneet 2000-luvulla, tutkijan ollessa jo yli 70-vuotias. Tuotannon kruununa on vuonna 2012 ilmestynyt kolmiosainen, 1 500-sivuinen myyttitutkimus “Kalevalaiset myytit ja uskomukset”, jossa Salo selvittää suomalaisten ja eurooppalaisten maailmankuvan muotoutumista vuosituhansien kuluessa. Muistelmateos “Iso tammi” näyttää lukijalle, minkälainen elämä on tehnyt myyttitutkimuksen ja muiden suurten synteesien kirjoittamisen mahdolliseksi.

Unto Salon poikkeuksellisen laaja-alaisuuden ja pitkän tutkijanuran vuoksi Iso tammi on erinomainen johdatus suomalaiseen esihistorian tutkimukseen ylipäätään.

Postitukset vain Suomeen.

> Teos johdattaa lukijan niin maan aliseen kuin yliseenkin. Tyrvään Nälkälänmäen työväenyhteisöstä rakentuva henkilöhistoria jakaa elämänvaiheita kotipiirin lisäksi koulutukseen Helsingissä ja yliopistomaailmaan Turussa, työskentelyyn museoissa ja yliopistolla sekä monipuolisesti erilaisiin luottamustoimiin ja harrastuksiin liittyen. Kirjan jälkipuolen paluu kotiseutujen esihistorian tulkintaan kääntää muistelmat tutkimuksen suuntaan. Kulttuurintutkijalle ja erityisesti allekirjoittaneelle antoisinta ovat kertomukset alan opiskelusta, kollegoista, Satakunnan Museon johtamisesta, kaivauskokemuksista ja ylipäätään tieteellisen elämän järjestymisestä erilaisine konflikteineenkin. Yhtälailla kiinnostavia ovat tietenkin ne monipuoliset visiot ja tunnustelut, jotka liittyvät esihistorian, kielitieteen ja suomalaisuuden yhteisyyteen. Katse on kuitenkin avarasti laajemmalla kuin nykyisessä kansallisvaltiossamme. Salo löytää tosin aiheita läheltäkin. Yliopistopoliittiset ja ammatillista järjestäytymistä koskevat puheenvuorot liittyvät esimerkiksi tutkinnonuudistusprosessiin ja heijastavat koko yhteiskunnallista tilannettamme 1900-luvun toisella puoliskolla. (Timo J. Virtanen, Turun yliopisto.)

Lue Timo J. Virtasen kirja-arvio kokonaisuudessaan Turun yliopiston sivuilta.

Tyrvään Prykin verkkokauppa