English

De-armouring-hoito: Suu ja kasvot (75min)

HOIDOT

€80.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Suun ja kasvojen alueen de-armouringhoito on osahoito, jossa käsitellään kasvojen, pään ja kaulan aluetta, sekä suu ulko- ja sisäpuolelta.

~ * ~

Tässä vielä yleisemmin de-armouring-hoidoista:

De-armouring on kehotyöskentelymuoto, joka purkaa kehoon muodostunutta panssaria. Panssarilla tarkoitan sellaisia elämänkokemuksia, jännityksiä, stressiä ja traumoja, joita keho on saattanut varastoida itseensä esimerkiksi erilaisina kireyksinä, kipuina, lukkoina ja jännityksinä. Toisinaan panssari voi ilmetä myös tunnottomuutena tai kutinana. Panssari estää energian vapaan liikkumisen ja de-armouringmenetelmällä panssarin lisäksi voidaan vapauttaa myös erilaisia tunteita ja muistoja, jotka estävät tuota vapaata virtaavuutta ja kehollista rentouden ja vapauden kokemusta.

Tantrinen de-armouringhoito on sallivaa ja hyväksyvää, kunnioittavaa ja läsnäolevaa kehon kuuntelua ja kehon panssareiden purkamista erilaisilla kosketuksilla ja tekniikoilla keskittyen erityisesti lihaskalvoihin/faskiaan ja ns. triggerpisteisiin. Tavassani tehdä hoitoja yhdistyy myös oma intuitioni ja reikitaustani, joten jokainen hoito on aina uniikki ja asiakkaan sen hetkistä tilannetta parhaiten palveleva. Sinun hoitosi.

Tantrisuutta kuvaa hoidoissa myös se, että ihminen otetaan huomioon kokonaisuutena. Hoidettavia alueita on kaikki kehonosat eli tarpeen mukaan hoidetaan myös suu, kasvot ja genitaalialueet. Genitaalialueen hoitaminen luo tähän hoitomuotoon erityisen piirteensä, mutta juuri tuo alue kerää herkästi jännityksiä ja kipuja sekä tukahdutettuja tunteita itseensä. Tämän takia genitaalialueen kunnioittava ja lempeä, hoidollinen ja läsnäoleva käsittely voi vaikuttaa meihin kokonaisvaltaisesti ja monella tasolla vapauttavasti.

Mikään ei kuitenkaan ole pakollista eikä aina edes tarpeellista ja hoito toteutetaan aina sinun toiveidesi ja tarpeidesi sekä yhdessä sovitun mukaisesti. Keskustelemme hoidon sisällöstä aina etukäteen; selvitämme kehon tarpeet sillä hetkellä, sovimme rajoista sekä hoidettavista alueista. Yhdellä kahden tunnin hoitokerralla ei ennätetä käymään perusteellisesti kaikkia kehonosia läpi ja yleensä asiakkaat käyvätkin hoidossa useamman kerran, jolloin oman kehon tilanne tulee paremmin tuntuville ja sen myötä on mahdollisuus keskittyä eri hoitokerroilla eri kehonosiin tarpeen mukaan ja kerros kerrokselta enemmän vapautuen ja elävöityen.

De-armouringhoito vaikuttaa monella tasolla. Se voi elävöittää ja vapauttaa henkisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti, vaikuttaa seksuaalisella tasolla sekä lisätä oman elämänenergian kokemusta ja virtaavuutta.

~ * ~

Huom. Älä osta tuotetta ennen, kuin olet sopinut hoidosta sähköpostitse! Sähköpostitse tehty varaus on sitova. Peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24h ennen sovittua aikaa. Jos hoito perutaan tämän jälkeen, laskutan puolet hoidon hinnasta (75€).

Lisätiedot ja varaukset: Roshani Äikäs, Tantric Life Coach (tasot I ja II), De-armouringhoitaja, reikihoitaja (tasot I ja II) triplaliekki@gmail.com

Triplaliekki - Valmentaja Jenna Äikäs