English

Mail Order Experimance -kokemusesitys

€20.00

Incl. VAT 0.00% Sold out
Product description

Mail Order Experimance -esityksen kantavana ajatuksena on tehdä katsojalähtöinen esitys, joka yhdistelee elementtejä teatterista ja tajunnallisesta ohjauksesta. Esityksen voi kokea yksi ihminen kerrallaan omassa kodissaan – tai missä tahansa – ottaen huomioon sen, mihin ympäristöön esitys on valmistettu.

Experimance haastaa käsityksen esityksestä jonakin, joka tulisi esittää. Sen sijaan se korostaa katsojan aktiivista osallistumista tapahtuman luomiseen. Experimance luo tajunnallisen performatiivisen ympäristön, jossa katsojan kokemus ja itse esitys limittyvät niin, ettei niistä voi enää puhua erillisinä yksikköinä. ’Esitys’ tulee kotiin kirjekuoressa, jonka sisälle on asetettu esityksen kannalta tarpeelliset ohjeet. Mail Order Experimance ei ole esitys konventionaalisessa mielessä, kukaan muu kuin katsoja itse ei osallistu siihen. Jokapäiväinen todellisuus toimii esityksen näyttämönä. Mail Order Experimance kysyy: Mitä on esitys? Mikä on katsojan rooli esityksen luonnissa?

Hinta sisältää postituskulut.

Todellisuuden tutkimuskeskus