Terms & conditions for Three Voices Media

1. Yleiset ehdot

Palvelukaupan tilaukset ovat sitovia. Valmiit aineistot toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Konsultointipalveluiden osalta toimitusehdoista sovitaan jokaisen tilauksen yhteydessä asiakkaan kanssa erikseen.

2. Salassapitovelvollisuus

Kaikki Asiakkaan ja Three Voices Media Oy:n välillä tapahtuva tiedonsiirto kuuluu Salassapitovelvollisuuden alaisuuteen. Three Voices Media Oy hyväksyy : (a) noudattavansa yhtä suurta varovaisuutta kuin Yrityksen omaa salassapidettävää sisältöä käsiteltäessä ja kaikissa tapauksissa vähintäänkin kohtuullista tietosuojaa, ja (b) käyttävänsä Salassapitovelvollisuuden alaista Asiakkaan Three Voices Media Oy:lle lähettämää sisältöä vain Palvelun toteuttamiseksi Asiakkaalle ja ei Three Voices Media Oy:n hyödyksi. Riippumatta muista tämän Tietosuojaselosteen osista, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Sopimus, jos tämän osan ehtoja ei noudateta.

3. Laadunvalvonta

Three Voices Media Oy ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas voi omaa harkintavaltaansa käyttäen editoida ja/tai oikolukea Projektin sisältöjä osana Asiakkaan laadunvalvontaa. Projekti todetaan valmiiksi, kun valmiit Projektin sisällöt lähetetään asiakkaalle. Asiakkaalla on neljätoista (14) arkipäivää aikaa ilmoittaa Three Voices Media Oy:lle, jos hän on tyytymätön työn laatuun.

Jos Asiakkaan harkintavallan mukaisesti Three Voices Media Oy on toteuttanut kelpaamatonta laatua suhteessa Palvelun ja kyseisen palvelutason vaatimuksiin, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Three Voices Media Oy:lle sähköpostitse tai muuta yhteisesti käytettyä viestintäkanavaa pitkin neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa ja antaa Three Voices Media Oy:lle kohtuullinen aika parantaa työn laatu vaaditulle tasolle. Jos tämä ei onnistu, aika ei riitä tai mistä tahansa muusta syystä, Asiakas sitoutuu maksamaan kulut, jotka aiheutuvat sisältöjen saattamisesta vaaditulle tasolle. Asiakas saattaa olla oikeutettu saamaan hyvitystä Three Voices Media Oy:ltä ylimääräisten kustannusten verran, mutta kaikissa tilanteissa, joissa Palvelu voidaan katsoa suoritetuksi Projektin hinnasta voidaan hyvittää enimmillään 50%.

4. Toimitusehdot

Seuraavat toimitusaika-arviot annetaan asiakkaan tiedoksi. Käännöspalveluiden toimitusaika on aina vähintään yhden vuorokauden riippumatta käännöksen pituudesta ja keskimäärin toimitamme noin 10 000 sanaa viikossa. Kielenhuoltopalveluiden kuten editoinnin, oikoluvun ja kielentarkistuksen toimitusaika on aina vähintään yhden vuorokauden riippumatta tekstin pituudesta ja keskimäärin toimitamme noin 20 000 sanaa päivässä. Litterointipalveluiden toimitusaika on aina vähintään yhden vuorokauden riippumatta äänitteen pituudesta ja keskimäärin toimitamme noin 20 äänitetuntia viikossa. Sisältö- ja konsultointipalveluiden osalta neuvottelemme toimitusajoista projektikohtaisesti ja pidätämme oikeuden toimitusaikamuutoksiin.

Asiakkaan ja Three Voices Media Oy:n välillä sovittu Toimitusaikataulu muodostuu sitovaksi vasta, kun Three Voices Media Oy on käynyt läpi Projektin sisällöt ja Asiakkaan ohjeistuksen, vahvistanut vahvistanut sisältöjen läpikäymisen Asiakkaalle sekä (a) Suorassa Tilauksessa silloin, kun Three Voices Media Oy lähettää Asiakkaalle vahvistusviestin ja (b) Tarjouspyynnön jälkeen tapahtuvassa tilauksessa silloin, kun Asiakas on lähettänyt Three Voices Media Oy:lle vahvistusviestin sähköpostitse tai mitä tahansa muuta yhteisesti sovittua viestintäkanavaa käyttäen. Ellei toisin sovita, Asiakas voi odottaa vastaanottavansa valmiin Projektin sisällöt viimeistään sovittuna toimituspäivänä. Three Voices Media Oy pidättää oikeuden aikataulujen viivästymiselle enimmillään viiden (5) vuorokauden verran, mutta vain poikkeustilanteissa ja silloin Asiakkaalle ilmoitetaan aina etukäteen heti, kun Projektin viivästyminen havaitaan.

5. Laki ja toimivalta

Suomen lakia sovelletaan kaikkiin tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisiin riidoihin. Kaikki tämän sopimuksen nojalla syntyneet riidat, joita ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, ratkaistaan ​​Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Lue yrityksemme yksityiskohtaiset palveluehdot ja tietosuojaseloste

Merchant info

Three Voices Media