English

PASSION TEST FOR BUSINESS

€795.00

Product description

Perustuu Passion Test -kirjassa kuvattuun menetelmään, jonka Janet Bray Attwood ja Chris Attwood ovat kirjoittaneet. Tätä Passion Test prosessia ovat käyttäneet kymmenet tuhannet ihmiset, jotka saavuttivat suuren selkeyden elämässään. Passion Test prosessi antoi heille ratkaisevan sisäisen boostin tehdä tarvittavat muutokset toimintatavoissaan. Näin Heillä oli voimavaroja mennä eteenpäin ja tehdä päätöksiä, jotka linjasivat heidän elämänsä niihin asioihin, jotka merkitsevät heille eniten. Passion Test on yksinkertainen, mutta silti voimakas prosessi, joka auttaa ketä tahansa niin yksilöä kuin yritystäkin tunnistamaan asiat, jotka merkitsevät heille eniten ja mihin he tuntevat todellista sisäistä paloa. Tämä Passion Test for Business -ohjelma keskittyy asioihin, jotka merkitsevät eniten työssä, siis työtavoitteisiin. Ja sitten ohjelmassa poraudutaan syvemmälle selvittämään, miksi nuo asiat ovat niin tärkeitä henkilölle itselleen. Tuloksena on se ydin, josta tärkeimmät tavoitteet nousevat. Osallistujilla on nyt perusta tehdä päätöksiä, jotka tukevat heidän menestystään ja onneaan. Tuloksena on täysin sitoutunut, intohimoinen elämä, jossa haasteet kohdataan mahdollisuuksina ja motivaatio nousee spontaanisti sisältä päin. Osallistujat saavat voimakkaan päätöksen teko työkalun arvioidessaan mahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. OPISKELIJAN PALAUTE: "...Jos sinusta tuntuu, että olet juuttunut! Minä olen tehnyt samoja asioita vuosia enkä enää tuntenut intohimoa työhöni. Silti en ollut varma mihin suuntaan veisin yritystäni. ...Tämä prosessi antoi minulle niin paljon selkeyttä. Se muistutti minua omista ainutlaatuisista taidoistani ja kyvyistäni ja siitä, mitä tykkään tehdä ja miksi. ... Prosessi antoi minulle uudelleen suunnan ja tarkoituksen." - E-M -

Tmi Anja Kailanko