English

En röst för sin generation - FSF och studentrörelsen i Finland

FSF100 - historia

€40.00

500 in stock
Product description

”Högskolan för påverkansvetenskap”

Dagens Finland har i många avseenden formats av finländska studerande. Finlands studentkårers förbund (FSF) har kallats för ”Finlands största maffia” och ”Högskolan för påverkansvetenskap”. Många som varit aktiva inom förbundet har senare fått centrala positioner i samhället.

FSF har varit en internationell samarbetsorganisation, en serviceorganisation, en intresseorganisation, ett politiskt forum, en ungdomsorganisation och en civilsamhällesorganisation - ofta allt detta på en och samma gång.

En röst för sin generation beskriver studentrörelsen från det självständiga Finlands första år fram till idag. Den erbjuder en tittglugg in i studenternas liv, ideologier och förhoppningar under hundra år.

Genom att beställa En röst för sin generation — FSF och studentrörelsen i Finland 1921-2021 stödjer du vårt arbete för en bättre morgondag.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry