English

2014 Amber 75g

musta tee uutuudet talvi 2017

€14.90

Incl. VAT 14.00% Sold out
Product description

Amber on todella puhdas ja pehmeä musta tee Pohjois-Laosista.

Yleistä

Musta tee on teen kategorioista hapetetuin eli se on yksinkertaistettuna täysin hapetettua. Prosessointivaiheet pääpiirteittään ovat: poiminta, kasaus, nuudutus (12–24h), rullaus ja joskus uudelleen kasaus sekä lopuksi kuivaus.

2014 Amber

Viime vuosina olemme etsineet Yunnanin mustaa teetä, joka olisi kyllin puhdasta, mutta se löytyikin Laosin puolelta. Tämä tee tulee Phongsalyn Pohjois- ja Luoteispuolien kylistä eli hieman eri paikasta kuin Gaia.

Amber on erittäin pehmeä, paksu ja raikas musta tee, joka ei kitkeröidy helposti. Teessä on melko paljon varsia mukana ja osa lehdistä ei ole kokonaisia, joten tee ei sovellu niin hyvin lehtiä kulhossa -haudutustapaan.

Tee tehtiin klassisella Georgialaisella mustan teen prosessointitavalla eli hapetettiin reilusti ja kuivattiin uunissa. Sen jälkeen tee varastoitiin Menghaissa, Yunnanissa kolme vuotta, mistä teehen tarttui hieman Yunnanin varastoinnin luonnetta.

Hinta

Maku ja tuoksu

Raikas klassinen mustan teen hunajainen maku ja tuoksu.

Kiinalainen lääketiede ja Qi-energia

Kiinalaisen lääketieteen mukaan musta tee lämmittää kehoa.

Melko rauhoittava ja maadoittava Qi mustaksi teeksi. Silti virkistävämpi kuin shou pu'er.

Suosituksia

Kokeile laittaa lehtiä vähän reilummin kuin yleensä. Sopii parhaiten aamu- tai päiväteeksi.

Erityisen sopiva tee kolealle säälle tai jos olet hieman viluinen.

Haudutusvinkkejä

  • Parhaimmillaan haudutettuna teepannulla (gongfu tai sivukahva).
  • Voi ja kannattaa hauduttaa monta kertaa
  • Voi käyttää kiehahtanutta vettä
  • Testaile itsellesi sopiva lehtien määrä ja haudutusaika
  • Katso lisää haudutusohjeita täältä

Amber is a super smooth black tea from Northern Laos.

General info

Black tea is the most oxidized of the tea categories so simply put it's fully oxidized tea. Although in asian languages it is called red tea. Processing steps are: picking, piling, withering (12-24h), rolling, sometimes additional piling and last drying.

2014 Amber

Amber is a super smooth black tea from Northern Laos.

In the last years we have been searching for a Yunnan black tea which would be clean enough but surprisingly we found it across the border from Laos. This tea comes from the tea villages North and North-West from Phongsaly so a little bit different area than Gaia.

Amber is a very smooth, thick and fresh black tea which doesn't get bitter easily. There are quite a lot of sticks in the tea and part of the leaves are not intact so it doesn't work so well with leaves in a bowl brewing style.

The tea was made in the classic Georgian black tea processing style which means oxidizing the tea fully and drying it in the oven. After the processing it was stored three years in Menghai, Yunnan where it got a bit of Yunnan storage character.

Price

Taste and smell

Fresh classic black tea honey flavour and fragrance.

Traditional Chinese Medicine (TCM) and Qi-energy

According to traditional Chinese medicine (TCM) black tea warms the body.

Quite relaxing and grounding Qi for a black tea. It's still more stimulating than shou pu'er.

Recommendations

Try to put a bit more leaves than usually. Amber fits best as a morning or a daytime tea.

Especially suitable tea for a cold weather or if you are a bit chilly.

Brewing tips for this tea

  • Best brewed in a teapot (gong-fu or side-handle)
  • You can and should brew this tea many times
  • You can use hot (boiling) water
  • Try out what is a suitable amount of leaves and steeping time for you
  • Check more brewing tips from here

Suvanne - living tea mindfulness