English

2000s Beneath The Pines 100g

tumma tee

€27.90

Incl. VAT 14.00% Sold out
Product description

Yleistä

Beneath The Pines on Liu Bao(六堡) eli tumma fermentoitu tee Guangxi:n provinssista Kiinasta.

Tumman teen prosessoinnin tärkein muista teelaaduista erottava tekijä on mikrobien aikaansaama lehtien fermentaatio, joka on eri asia kuin mustan teen hapettuminen.

Lehdet kerätään isoiksi kasoiksi lämpimään ja kosteaan ympäristöön ja annetaan fermentoitua yleensä 1-2 kuukautta. Tätä vaihetta kutsutaan märkäkasaukseksi (“wet-piling”), joka on samantyyppinen prosessi kuin kompostointi, josta juontuu teen maanläheinen tuoksu ja maku. Myös shou eli kypsä pu’er märkäkasataan, mutta sitä ei kuivata tulen yllä eikä höyrytetä bambukoreihin ikääntymään kuten Liu Bao.

Liu Baon prosessointivaiheet

 1. Poiminta
 2. Kill-green eli hapettumisen lopettaminen paistamalla tai höyryttämällä
 3. Nuudutus yön yli
 4. Rullaus
 5. Märkäkasaus eli fermentointi
 6. Kuivaus tulen yllä (mäntypuu)
 7. Lehtien puristaminen bambukoriin höyryttämällä

Fermentaatiotaso (isompi numero = enemmän fermentoitu)

 1. 2008 Old Grove, 2000s Beneath The Pines
 2. 2000s Good For Business
 3. 2000s Four Gold Coin

2000s Beneath The Pines

Korkealaatuisin Liu Bao meiltä. Isot ja ehjät lehdet ja jonkin verran varsia mukana. Selkeästi syvempi ja laajempi makumaailma ja luonne kuin muissa Liu Baoissamme. Hyvällä todennäköisyydellä lehtimateriaali tulee vanhemmista puista. Tee on tuotettu 2000-luvun alkupuolelta, mutta tarkkaa vuotta ei tiedetä. Varastoitu Malesiassa.

Hinta

Maku ja tuoksu

Kompleksinen, raikas, mutta maanläheinen. Muistuttaa hieman saunavastaa tai kesäisiä koivunlehtiä.

Kiinalainen lääketiede ja Qi-energia

Kiinalaisen lääketieteen mukaan Liu Bao on viilentävä tai lämmittävä riippuen tilanteesta. Rauhallinen, syvä ja viisas Qi.

Suosituksia

Sopii hyvin juotavaksi tyhjään vatsaan ja mihin aikaan vain päivästä.

Haudutusvinkkejä

 • Tee on hyvä huuhdella eli laita 5-15 sekunnin ensimmäinen haudutus pois
 • Hauduta melko tummaksi (melkein mustan kahvin väriseksi)
 • Kokeile laittaa hieman isompi määrä lehtiä kuin normaalisti, koska isojen lehtien koko hämää.
 • Parhaimmillaan haudutettuna teepannulla (gongfu tai sivukahva), mutta hyvää myös keitettynä
 • Voi ja kannattaa hauduttaa monta kertaa
 • Voi käyttää kiehahtanutta vettä
 • Testaile itsellesi sopiva lehtien määrä ja haudutusaika
 • Katso lisää haudutusohjeita täältä

General info

Beneath The Pines is a Liu Bao(六堡) dark fermented tea from Guangxi province, China.

The most important difference in dark tea processing to other teas is the post-fermentation step where the leaves are gathered to big piles and fermented in moist and warm conditions for 1-2 months. This process is caused by microbes in the leaves and should not be confused with the oxidation of black tea. Post fermentation or “wet-piling” is a similar process to decomposing, hence the earthy smell and taste. Also shou (ripe) pu’er is post-fermented but it’s not dried over a pinewood fire or compressed to big baskets like Liu Bao.

Processing steps of Liu Bao

 1. Picking
 2. Kill-green, stopping the oxidation by frying or steaming
 3. Withering over night
 4. Rolling
 5. Wet-piling
 6. Drying over pinewood fire
 7. Steaming and compressing to big baskets

Fermentation level (higher number means more fermented)

 1. 2008 Old Grove, 2000s Beneath The Pines
 2. 2000s Good For Business
 3. 2000s Four Gold Coin

2000s Beneath The Pines

The most high quality Liu Bao from us. It has big and whole leaves with some sticks. Clearly more depth in taste and overall character compared to our other Liu Baos. With good probability the leaf material comes from older trees. This tea is produced in the early 2000s but the exact year is unknown. Stored in Malaysia.

Price

Taste and smell

Complex, fresh but earthy. Reminds a bit of saunavasta or summer birch leaves.

Traditional Chinese Medicine (TCM) and Qi-energy

According to TCM Liu Bao is cooling or warming depending on the situation. Peaceful, deep and wise Qi.

Recommendations

Can be drunk to an empty stomach and any time of the day.

Brewing tips for this tea

 • It's best to flush the tea which means put the first short 5-15 second infusion away
 • Brew quite dark (almost like black coffee colour)
 • Try putting a bit more leaves than normally because of the big leaves.
 • Best brewed in a teapot (gong-fu or side-handle) but it’s also good boiled
 • You can and should brew this tea many times
 • You can use hot water
 • Try out what is a suitable amount of leaves and brewing time for you
 • Check more brewing information from here

Suvanne - living tea mindfulness