English

STATUS 2.0 -TYÖPAJA to 20.5. klo 10-13, (KAAMOS)

Kaamoksen työpajat (muut kuin Suiten jäsenet)

€45.00

2 in stock
Product description

Kouluttaja: Simo Routarinne. ( edistyneille)

Status 2.0. - Statusilmaisu hahmon ja tarinan rakentamisen työkaluna. Työpajassa tutkimme status 2.0 - Solios Spheres -frameworkin käyttöä hahmon rakentamisessa ja tarinankerronnassa. Käytämme työkaluna Solios Spheres Card Deckiä, jossa erotellaan yksilön vaikutusvallan neljä eri osa-aluetta: Rank - arvoasema, Confidence - itseluottamus, Currencies - resurssit ja vahvuudet sekä Status Behavior - statusilmaisu. Tutkimme näiden osa-alueiden vaikutuksia hahmoon ja tarinaan sekä yksitellen että kerrostettuna: miten käyttäytyisi arvoasemaltaan korkea henkilö, jos hänen itseluottamuksensa on heikko, osaaminen vähäistä mutta statusilmaisu korkealla? Entä arvoasemaltaan korkea henkilö, jos hänen itseluottamuksensa on vahva, osaaminen ok ja statusilmaisu matalahkoa? Minkälainen tulisi näiden kahden johtajan kohtaamisesta?

Statusilmaisua käyttämällä voidaan sekä tuottaa mielenkiintoisia, monitasoisia ja uskottavia roolihahmoja että synnyttää improvisoitua tarinankerrontaa yllättävällä syvyydellä. Statuksia voi myös käyttää valmiin tekstin kanssa ja avata tuoreita tulkintoja ja näkökulmia kehollisuuden kautta.

Suomen Improvisaatioteatterit ry