English

Tarinankerronta -TYÖPAJA su 23.5. klo 14.30-17 (KAAMOS)

Kaamoksen työpajat (muut kuin Suiten jäsenet)

€45.00

Sold out
Product description

Kouluttaja: Mikael Rejström ja Elina Stirkkinen. (harrastajille)

Tällä kurssilla perehdymme taitoihin, joita tarvitaan, kun improvisoidaan kohtauksia ja kokonaisia näytelmiä. Kurssilla opitaan, miten rakennamme yhdessä tarinaa. Miten tartumme tarjouksiin, vaikutumme ja laajennamme? Miten sitoudumme yhteistyöhön ja sitoutamme kollegat sekä yleisön tarinaan, joka innostaa niin tekijöitään, kuin katsojia?

Meistä juuri tarinankerronta ja sen monenlaiset mahdollisuudet ovat kiinnostavinta improssa. Siinä toteutuu ikiaikainen inhimillinen toiminta, eli kokoontuminen yhteen jakamaan tarinoita. Tarinankerronta rakentaa identiteettiämme, vahvistaa itsetuntoamme sekä kasvattaa empatiaa ja ymmärrystä inhimillistä toimintaa kohtaan.

Suomen Improvisaatioteatterit ry