English

Spillaway Product SEP-700+ – Septitankin puhdistusaine

€39.50

Product description

SEP-700+ on mikrobipohjainen septitankin puhdistusaine // SEP-700+ är en mikrobbaserad septitankrenare.

SEP-700+ on mikrobipohjainen septitankin puhdistusaine, jonka mikrobikanta on muokattu ideaaliseksi laivojen ja veneiden septitankkien puhdistukseen ja puhtaanapitoon. Tuotteen mikrobit hajottavat öljyjä, rasvoja, muita hiilivety-yhdisteitä ja orgaanisia yhdisteitä ja jättävät jälkeensä vettä ja hiilidioksidia. SEP-700+ pitää tankit puhtaana vähentäen mekaanista pudistustarvetta sekä poistaa hajuhaittoja. Tuotteen käyttö vähentää kustannuksia veneiden septijärjestelmien puhtaanapidossa. SEP-700+ on raikkaan sitruunan- ja appelsiinintuoksuinen, kuparin värinen neste.

SEP-700+:n säännöllinen käyttö pitää septijärjestelmän hajuttomana ja puhtaana. Tuote hajottaa ja poistaa järjestelmästä jopa kivettymät.

Pakkauskoko 0,5 l. Käyttövalmiin liuoksen litrahinta on noin 4 €.

Käyttöohje:

  • Laimenna SEP-700+ -tuotetta vähintään 1/15 suhteessa veden kanssa, hyvä suhde on 1/20. Kaada seos hitaasti tai osissa suoraan tankkiin esimerkiksi wc-pöntön kautta. Jos veneessä on tankki myös harmaille vesille, kaada liuosta myös vesipisteiden viemäreihin.
  • Anna SEP-700+ -tuotteelle aikaa vaikuttaa myös putkistossa. Ensimmäisellä käyttökerralla valmista seosta kannattaa annostella runsaasti, esimerkiksi 5 litraa 40 litran tankkiin ja lisätä vettä niin, että tankin pohja on varmasti peitossa.
  • Anna SEP-700+ seoksen vaikuttaa riittävän pitkään, esim. viikon verran.
  • Voit käyttää septiä normaalisti. Tyhjennä septitankki kun se täyttyy.
  • Lisää septin tyhjentämisen jälkeen pienempiä määriä SEP-700+ seosta säännöllisesti septitankkiin mikrobikannan ylläpitämiseksi

Käyttökohteita:
Veneiden septijärjestelmien puhtaanapito, hajuhaittojen vähentäminen, putkistojen puhtaanapito ja tukosten vähentäminen, tankkien puhdistuskustannusten pienentäminen

Hinta: 47,50 €


Spillaway Product SEP-700+ - Septitankrenare

SEP-700+ är en mikrobbaserad septitankrenare som har mikrobiellt konstruerats för att rengöra och rena fartyg och båtens septiktankar. Produktens mikrober äter oljor, fetter, andra kolväteföreningar och organiska föreningar och kvar blir vatten och koldioxid. SEP-700+ håller tankarna rena, vilket minskar behovet av mekanisk krympning och eliminering av lukt. Användningen av produkten minskar kostnaden för att rengöra båtens septiska system. SEP-700+ är en färsk citron- och apelsinfärgad kopparfärgad vätska.

Regelbunden användning av SEP-700+ håller septiksystemet lukfritt och rent. Produkten äter och till och med eliminerar systemet.

Literpriset på den färdiga lösningen är ca 4 €.

Instruktioner för användning:

  • Späd SEP-700+ minst 1/15 med vatten, med ett bra förhållande av 1/20. Häll blandningen långsamt eller i delar direkt i tanken, till exempel genom en toalettskål. Om båten också har en tank för smutsigt vatten häller du också lösningen genom tvättställ.
  • Ge SEP-700 + tid att arbeta i rörledningen. Vid användning för första gången är det lämpligt att sköta den beredda blandningen i överflöd, till exempel 5 liter i en 40 liter tank och tillsätt vatten för att säkerställa att tankens botten är täckt.
  • Låt SEP-700+ -blandningen fungera länge, t.ex. i en vecka.
  • Du kan använda toaletten som vanligt. Töm septiktanken när den fylls upp.
  • Efter tömning av septiktanken, tillsätt mindre mängder blandad SEP-700+ regelbundet till septiktanken för att bibehålla den mikrobiella stammen

Användning: Septisk rengöring av båt, luktreducering, rengöring av rörledningar och blockeringar, minskning av kostnader för rengöring av tankar

Pris: 47,50 €

STERNACO