English

STERNACO DIESEL mikrobitesti - microbe test SYYSTARJOUS

€45.75

Product description

Mikrobitesti, joka selvittää dieselpolttoaineessa elävien bakteerien määrän // Ett mikrobiologiskt test som anger mängden levande bakterier i dieselbränslet // A test which determines the amount of bacteria living in diesel fuel.

Kotimainen, kvantitatiivinen mikrobitesti, joka selvittää dieselpolttoaineessa elävien bakteerien määrän. Dieselbakteerien tuomat ongelmat voidaan kätevästi ehkäistä säännöllisen testaamisen avulla.

Tavallisimmat dieseltankeissa elävien mikrobien aiheuttamat ongelmat ovat biomassan aiheuttamat suodattimien tukkeumat ja häiriöt polttoaineen syötössä.

Lue lisää: Sternaco Diesel

Hinta 45,75€

Sisältää:

  • 1 kpl STERNACO DIESEL -testi
  • Analyysi
  • Palaute ongelman hoito-ohjeineen

Saatavilla myös 10 kpl pakkaus - Pyydä tarjous! info@sternaco.com


STERNACO DIESEL -mikrobtest

Ett inhemskt, kvantitativt, mikrobiologiskt test som anger mängden levande bakterier i dieselbränslet. Problem orsakade av dieselbakterier kan lätt förhindras genom regelbundna tester.

De vanligaste problemen som orsakas av mikrober som lever i dieseltankarna är stopp i filtren orsakade av biomassa och störningar i bränsleförsörjningen.

Läs mer: Sternaco Diesel

Pris 45,75€

Innehåller:

  • 1 st STERNACO DIESEL -test
  • Analys
  • Respons med anvisningar för behandling

Finns även som förpackningar med 10 - fråga offert! info@sternaco.com


STERNACO DIESEL microbe test

A test produced in Finland which determines the amount of bacteria living in diesel fuel. Issues caused by diesel bacteria can be prevented with regularly testing.

The most common issues associated with diesel bacteria are the obstruction of filters caused by biomass and problems with fuel intake.

Read more: Sternaco Diesel

Price 45,75€

Including:

  • STERNACO DIESEL test
  • Analysis
  • Feedback and treatment instructions

Pack of 10 available - Request a quote! info@sternaco.com

STERNACO