English

BlueGreenTest sinilevätesti 3 kpl - blue-green algae test 3 pcs

€38.50

Product description

Kotimainen pikatesti sinilevien tuottamien myrkkyjen löytämiseksi // Ett snabbtest för att hitta gifter som produceras av blågröna alger // A quick test produced in Finland to find toxins produced by blue-green algae.

Kotimainen pikatesti sinilevien tuottamien myrkkyjen löytämiseksi. Testi selvittää, onko esimerkiksi uimavedessä tai löylyvedessä myrkyllistä sinilevää.

Myrkyllistä sinilevää sisältävää vettä ei tulisi käyttää edes löylyvetenä. Kuumuus hajottaa sinilevän ja myrkky pääsee vesihöyryn mukana hengitysteihin.

Yksi pakkaus sisältää 3 testiä tarvikkeineen: kertakäyttöhansikkaat, pipetin, testausputkilon sekä testikasetin.

Lue lisää: BlueGreenTest

Hinta 38,50 €

Sisältää:

  • BlueGreenTest – 3 kpl pakkaus

BlueGreenTest – testning för blågröna alger

Ett snabbtest tillverkad i Finland för att hitta gifter som produceras av blågröna alger. Testet anger om det till exempel finns giftiga blågröna alger i bad- eller bastuvatten.

Vatten som innehåller giftiga blågröna alter bör inte ens användas till bastuvatten. Värmen bryter ner de blågröna algerna och giftet når via vattenångan luftvägarna.

En förpackning innehåller 3 tester med tillbehör: engångshandskar, pipett, provrör och testkassett.

Läs mer: BlueGreenTest

Pris 38,50 €

Innehåller:

  • BlueGreenTest – 3 st paket

BlueGreenTest – Blue-Green Algae Test

The BlueGreenTest is a quick test produced in Finland to find toxins produced by blue-green algae. The test indentifies possible toxic blue-green algae in swimming water and sauna water.

Water containing toxic blue-green algae should not be used even as sauna water. The heat breaks down the algae and the toxin enters the respiratory tracts along with water vapor.

One package contains three tests with their supplies, disposable gloves, a pipet, a test tube and a test cassette.

Price 38,50 €

Read more: Blue-green algae test

Includes:

  • BlueGreenTest – pack of 3

STERNACO