English

STERNACO WATER mikrobitesti - microbe test

€45.75

Product description

Mikrobitesti, joka selvittää vesijärjestelmän hiivat, homeet ja aerobiset bakteerit. // Ett mikrobiologiskt test som anger vattensystemets halter av jäst, mögel och aeroba bakterier// A microbe test for spotting mold, yeast and aerobic bacteria in water systems.

Kotimainen, kvantitatiivinen mikrobitesti, joka selvittää vesijärjestelmän hiivat, homeet ja aerobiset bakteerit (esim. coli-bakteerit).

Esimerkiksi veneiden vesijärjestelmät ovat alttiita erilaisten mikrobien invaasioille. Vesi seisoo tankeissa ja bakteerit ja itiöt pääsevät järjestelmään tankkauksien yhteydessä tai ilmateitse esim. huohotinputken kautta. Otollisissa olosuhteissa mikrobit lisääntyvät ja tuovat ongelmia.

Ongelmat voidaan ehkäistä tekemällä STERNACO WATER -testi ennakkoon esimerkiksi hyvissä ajoin ennen lomamatkan alkua.

Lue lisää: Sternaco Water

Hinta 45,75€

Sisältää:

  • 1 kpl STERNACO WATER -testi
  • Analyysi
  • Palaute ongelman hoito-ohjeineen

Saatavilla myös 10 kpl pakkaus - Pyydä tarjous! info@sternaco.com


STERNACO WATER -mikrobtest

Ett inhemskt, kvantitativt, mikrobiologiskt test som anger vattensystemets halter av jäst, mögel och aeroba bakterier (t ex coli-bakterier).

Till exempel vattensystemen i båtar är mottagliga för invasioner av olika mikrober. Vattnet står i tankarna och bakterier och sporer kan komma in i systemet i samband med tankning eller via luften, till exempel genom avluftningsledningen. Under gynnsamma förhållanden växer mikroberna till sig och orsakar problem.

Problem kan förhindras genom att till exempel utföra STERNACO WATER-testet i god tid innan semestern börjar.

Läs mer: Sternaco Water

Pris 45,75€

Innehåller:

  • 1 st STERNACO WATER -test
  • Analys
  • Respons med anvisningar för behandling

Finns även som förpackningar med 10 - fråga offert! info@sternaco.com


STERNACO WATER microbe test

A quantitative microbe test produced in Finland for spotting mold, yeast and aerobic bacteria (e.g. E. coli bacteria) in water systems. For example, boat water systems are vulnerable to several microbe infestations. There is water in the tank and bacteria and spores might get in during refills or via the breather valve. In ideal conditions the microbes can reproduce, causing issues.

These issues can be prevented by doing a Sternaco water test.

Read more: Sternaco Water

Price 45,75€

Including:

  • STERNACO WATER test
  • Analysis
  • Feedback and treatment instructions

Pack of 10 available - Request a quote! info@sternaco.com

STERNACO