English

NAVALKLEEN SCF - mikrobipohjainen pilssin puhdistusaine

€41.25

Product description

NavalKleen SCF (Small Craft Formula) on mikrobipohjainen pilssin puhdistusaine. NavalKleen puhdistaa pilsseistä öljyt, polttoaineet ja muut hiilivety-yhdisteet. Tuotteen sisältämät surfaktantit ja mikrobit rikkovat hiilivety-yhdisteiden molekyylirakenteen ja irrottavat saasteet pinnoilta. Mikrobit käyttävät ajan kuluessa hiilivetysaasteet ravinnokseen jättäen jälkeensä vettä ja hiilidioksidia. Tuote on myrkytön, vaaraton ja syövyttämätön ja käytettäessä rutiininomaisessa puhdistuksessa ja huollossa se auttaa tehokkaasti turvaamaan koko ympäristöä haitallisilta aineilta, poistaen samalla vaaralliset saasteet kustannustehokkaasti. NavalKleen SCF ei vahingoita muoveja, lasikuitua, kumia, metalleja eikä muitakaan materiaaleja. Tuote poistaa saasteet pilssivedestä ja laskee huomattavasti hävityskustannuksia.

NavalKleen SCF on tiiviste, jota käytetään runsaasti laimennettuna. Tuote aktivoituu laimennettaessa vähintään 1:15 veden kanssa, suositeltava määrä 1:20. Pelkkä tiiviste ei toimi puhdistusaineena. NavalKleen SCF on raikkaansitruunan tuoksuinen sininen neste. Käyttövalmiin liuoksen litrahinta on noin 4 €.

Käyttöohje

Tuotteen käyttö pilssiveden puhdistuksessa:

 1. Laimenna 1:20 veden kanssa.

 2. Kaada sekoitus suoraan pilssiveteen. Voit käyttää suihkepulloa tuotteen levitykseen.

 3. Veneiden luonnollinen liike aktivoi mikrobit ja luo tuotteelle otolliset olosuhteet.

 4. Pidä tuotetta pilssissä niin pitkään kuin mahdollista, mielellään useita päiviä. Lisää vettä tarvittaessa.

 5. Pumppaa pilssi tyhjäksi säädösten mukaisesti.

Tuotteen käyttö puhdistuksessa:

 1. Sekoita NavalKleen SCF -tuotetta veteen 1:20.

 2. Suihkuta tai kaada laimennettu seos likaiselle alueelle niin, että se peittyy täysin.

 3. Anna seoksen vaikuttaa muutama minuutti.

 4. Hankaa likaista pintaa tarvittaessa harjalla.

 5. Anna NavalKleen SCF:n vaikuttaa puhdistettavalla pinnalla niin pitkään kuin mahdollista.

 6. Huuhtele tai pyyhi pinta puhtaaksi.

 7. Vanhat ja pinttyneet tahrat saattavat vaatia useita puhdistuskertoja.

Käyttökohteita

Pilssiveden puhdistus, konehuoneen puhdistus, liukkauden ja rasvaisuuden poisto


NAVALKLEEN SCF - mikrobiologiskt rengöringsmedel för länspumpar

NavalKleen SCF (Small Craft Formula) är ett mikrobiologiskt rengöringsmedel för länspumpar. NavalKleen rengör länspumpen från oljor, bränsle och andra kolväteföreningar. Produktens surfaktanter och mikrober söndrar kolväteföreningarnas molekylstruktur och lösgör föroreningarna från ytorna. Mikroberna använder med tiden kolväteföroreningarna som näring, och kvar blir vatten och koldioxid. Produkten är giftfri, oskadlig och icke-frätande och kan då den används vid rutinmässig rengöring och underhåll effektivt skydda hela miljön från skadliga ämnen samtidigt som farliga föroreningar elimineras på ett kostnadseffektivt sätt. NavalKleen SCF skadar inte plast, glasfibrer, gummi, metaller eller andra material. Produkten avlägsnar föroreningar från vattnet från länspumpen och minskar märkbart hanteringskostnaderna.

NavalKleen SCF är ett koncentrat som används rikligt utspätt. Produkten aktiveras genom att spädas med vatten minst enligt förhållandet 1:15, rekommenderad mängd är 1:20. Koncentratet fungerar inte ensamt som rengöringsmedel. NavalKleen SCF är en citrusdoftande blå vätska. Literpriset på den färdiga lösningen är ca 4 €.

Bruksanvisning

Produktens användning vid rengöring av länspump:

 1. Späd ut med vatten enligt förhållandet 1:20.

 2. Häll blandningen direkt i länspumpsvattnet. Du kan använda dig av en sprayflaska för att fördela produkten.

 3. Båtens naturliga rörelser aktiverar mikroberna och skapar en perfekt miljö för produkten.

 4. Behåll produkten i länspumpen så länge som möjligt, gärna i flera dagar. Tillsätt vid behov vatten.

 5. Pumpa länspumpen tom enligt anvisningar.

Produktens användning vid rengöring:

 1. Blanda NavalKleen SCF-produkten med vatten enligt förhållandet 1:20.

 2. Spraya eller häll den utspädda blandningen på det nedsmutsade området på så sätt, att det helt täcks.

 3. Låt blandningen verka i några minuter.

 4. Skura vid behov den nedsmutsade ytan med en borste.

 5. Låt NavalKleen SCF verka på ytan som ska rengöras så länge som möjligt.

 6. Skölj och torka ytan ren.

 7. Gamla on ingrodda fläckar kan kräva flera rengöringar.

Användningsområden

Rengöring av länspumpens vatten, rengöring av maskinrum, avlägsnande av ämnen som kan orsaka halka och fett.

STERNACO